2.5 Hangalak és jelentés

A szó a beszéd építőeleme. Változatai a szótári szó és a szóalak (beszéd ill. mondatrész).

Minden szónak van hangalakja és jelentése (szó = hangalak + jelentés). A hangalak azt jelenti, hogy milyen hangokból (betűkből) áll a szó. A jelentés az a dolog vagy tárgy, amire gondolunk a hangalak megjelenésekor, az a gondolati tartalom, amit a hangalak hordoz.

A szavak hangalakjuk és jelentésük közti viszony alapján többfélék lehetnek:

 • Egyjelentésű szavak: egy hangalakhoz egy jelentés járul, a szó hangsora egyetlen jelentést idéz fel (pl. ajtó, asztal).
 • Többjelentésű szavak: egy hangalakhoz több jelentés járul, és a jelentések között kapcsolat van. A jelentések közül az egyik az alapjelentés, amelyből származik a többi mellékjelentés (pl. toll, nyelv, körte).
 • Azonos alakú szavak (homonimák): a szó hangalakjához két vagy több jelentés kapcsolódik, de a jelentések között semmilyen kapcsolat nincs. Az egyforma hangalakú szavak csupán véletlenül állnak ugyanazon betűkből (hangokból) (pl. ég, ár, él).
 • Hasonló alakú szavak: ezeknek csak a hangzása hasonló, a hangalakjuk és a jelentésük is teljesen eltérő, semmiféle kapcsolat nincs közöttük (pl. egyelőre - egyenlőre, helység - helyiség, fáradság -fáradtság).
 • Rokon értelmű szavak (szinonimák): eltérő hangalakokhoz azonos vagy hasonló jelentés járul:
  • azonos jelentésű szavak (kutya - eb)
  • hasonló jelentésű szavak: tágabb értelmű, fokozati különbségek lehetnek a jelentések között (hegy – domb - bucka, eső - zivatar - égszakadás).
 • Ellentétes jelentésű szavak (antonimák): kicsi - nagy, ad - vesz, sok - kevés, jön - megy.
 • Hangutánzó és hangulatfestő szavak: puff, durr, csobban, reccsen, totyog, kullog.

Angol oldalaink

Angol szókincs A1-C2

Angol-magyar szótár

Angol nyelvtan

Német oldalaink

Német alapszókincs

Német nyelvtan

Önállóan németül

Német webszótár

Társoldalak

Angol szókincs: minden szinten, szinte minden!

Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű teljes referencia szókincsével.
Angol-magyar szótár
Az Angol-magyar szótár felismeri a ragozott szóalakokat, és így a kezdő nyelvtanulók is könnyen használhatják. A szótár jelzi az Angol szókincs A1-C2 szavait, és a szókincs a szótárból közvetlenül elérhető.
Német alapszókincs
Az alapszókincs több mint tízezer példamondattal.
Német webszótár
A webszótár jelzi az alpszókincshez tartozó szavakat, felismeri a rendhagyó igéket és a ragozott formák többségét, valamint segítséget nyújt az összetett szavak szótározásához.
Önállóan németül
Tanuljon önállóan a Deutsche Welle online nyelvtanfolyamával! 30 lecke, A1-A2-B1 szintek, 800 gyakorlat, videó, hanganyag.