Angol egyéb szófajok

Az angol egyéb szófajokhoz az elöljárószók (prepositions), a névmások (pronouns), a determinánsok (determiners), a kötőszók (conjunctions) és az indulatszavak (interjections) tartoznak. Az ezekhez a szófajokhoz tartozó szavak az angol nyelv legalapvetőbb építőelemei.

Az ezekhez a szófajokhoz tartozó szavak (szóalakok) gyakran több szófajhoz is tartozhatnak, és ettől függően jelentéseik, a mondatban betöltött nyelvtani szerepük sokrétű lehet. Ez a csoportosításukat is megnehezíti, és az egyes angol nyelvtanok között kisebb eltérések is lehetnek.

Az angol elöljárószók

Az elöljárószók (prepositions) az alapszófajok közötti kapcsolatokat fejezik ki. Az elöljárószókat legtöbbször főneves szószerkezet (noun phrase) vagy névmás követi. Az elöljárószók általában egyszavasak, de egyes szócsoportok is elöljárószóként funkcionálhatnak.

We met at the station.

We had a chat after the meeting.

She's in a good mood this morning.

The train was delayed because of bad weather.

(Az angol referencia-szókincsben szereplő elöljárószók)

Az angol névmások

A névmások (pronouns) a főneveket (főneves szószerkezeteket) helyettesítik, és ezek ismétlésének elkerülését teszik lehetővé. A névmások csoportjai:

Személyes névmások (personal pronouns): I/me, you, we/us, ...

You look nice.

Birtokos névmások (possessive pronouns): mine, ours, hers, ...

Jenny and I both have red hair, but hers is lighter than mine.

Visszaható névmások (reflexive pronouns): ourselves, myself, ...

We really enjoyed ourselves.

Kérdő névmások (interrogative pronouns): who, whose, which, what, ...

Who told you?

Mutató névmások (demonstrative pronouns): this, that, these, those

Whose glasses are these?

Határozatlan névmások (indefinite pronouns): anybody, something, ...

Does anybody arrive in the office before 7 o'clock?

Kölcsönös névmások (reciprocal pronouns): each other, one another, ...

When did you first meet each other?

Vonatkozó névmások (relative pronouns): who, whom, whose, which, ...

I met a man with whom I used to work.

(Az angol referencia-szókincsben szereplő névmások)

Az angol determinánsok

A determinánsok (determiners) a főnevek előtt állnak és a főnevet azonosítják, meghatározzák, vagy azok mennyiségére utalnak. A determinánsok csoportjai:

Névelők (articles): a/an, the

Someone left an umbrella here yesterday.

I'll pick you up at the station.

Mutatószók (demonstratives): this, that, these, those

How did you hear about this course?

Birtokost jelző szók (possessives): my, your, his, her, ...

We bought our house several years ago.

Kijelölő/választó szavak (distributives): both, each, other, ...

There is no other work available at the moment.

Kérdőszók (interrogatives): what, whatever, which, ...

What books did you buy?

Mennyiséget jelző szók (quantifiers): little, many, much, more, ...

We've known them for many years.

A számot a tőszámnevek (numbers), a sorrendet pedig a sorszámnevek (ordinals) jelölik.

(Az angol referencia-szókincsben szereplő determinánsok)

Az angol kötőszók

A kötőszók (conjunctions) szavak, szószerkezetek és mondatok közötti kapcsolatokat fejeznek ki. A mellérendelő kötőszók (coordinating conjunctions) azonos típusba tartozó nyelvtani elemeket kötnek össze (szavak, szószerkezetek, tagmondatok). A leggyakoribb mellérendelő kötőszók az and, or, but.

We kissed and hugged each other.

Would you like tea or coffee?

She's not only a painter but also a writer.

Az alárendelő kötőszók (subordinating conjunctions) után következő nyelvtani elemekhez egy fölérendelt elem is szükséges a teljes mondathoz. Gyakoribb alárendelő kötőszók az after, although, as, before, if, since, that, until, when, whereas, while, once.

He's coming to see us this evening, although I don't know exactly when.

We'll have the party in the garden if the weather's good.

A kötőszók általában egyszavasak, de egyes szócsoportok is kötőszóként funkcionálhatnak.

(Az angol referencia-szókincsben szereplő kötőszók)

Az angol indulatszavak

Az indulatszavak (interjections/exclamations) az emberek különböző helyzetek és események által kiváltott reakcióit fejezik ki.

Oh, I've just thought of a problem.

Wow! Did you make that cake? It looks delicious!

Ide tartozhatnak még a köszönéskor használt és a beszédben különböző kitöltő szerepet játszó szavak is.

Angol oldalak

Angol szókincs A1-C2

Magyar nyelvtan

*Dupla kattintás a példamondatok szavaira.

Társoldalak

Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű teljes referencia szókincsének elsajátításához. Az integrált angol tanulószótár és szókincstréner segítségével az angol szókincs teljesen az alapoktól kezdve egészen a folyékony kommunikációhoz szükséges szintig elsajátítható.
Magyar nyelvtan az angolul tanulók számára
Egy gyorsan áttekinthető magyar nyelvtani összefoglaló az angolul tanulók számára. Egy rövid ismétlés sok fáradságot megspórolhat a későbbi nyelvtanulás során.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.