Az angol határozott névelő (the)

Az angol határozott névelő alakja minden szó előtt the.

Az the határozott névelő hangsúlyos kiejtése /ðiː/. Az the határozott névelő hangsúlytalan kiejtése magánhangzóval kezdődő szavak előtt /ðɪ/, mássalhangzóval kezdődő szavak előtt pedig /ðə/. A magán- és mássalhangzók a határozatlan névelőknél leírtak alapján itt is a szó kiejtése alapján értendők:

/ðə/ man, /ðə/ story, /ðə/ university /ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti/

/ðɪ/ answer, /ðɪ/ example, /ðɪ/ umbrella, /ðɪ/ hour /aʊər/

A névelők használatának (és elhagyásának) szabályai összetettek, a továbbiakban néhány fontosabb esetet sorolunk fel.

Az angol határozott névelő használata

A határozott névelőt használjuk:

 • A már említett dolgok további említésekor (a dolgot az első említés után már közelebbről meghatározottnak tekintjük):
 • He has a house down by the harbour. The house has four bedrooms.

 • Azok előtt a főnevek előtt, amelyek egy adott környezetben vagy helyzetben egyértelműen azonosíthatók:
 • He's in the garden.

  He's the third richest man in the country.

  Where did you park the car?

  Could you pass the salt, please?

 • Azok előtt a főnevek előtt, amelyeket egy szószerkezet vagy mellékmondat közelebbről meghatároz:
 • He stopped suddenly, and the car behind slammed into him.

  She applied for a position in the firm that I work for.

  I've reached the stage where I just don't care any more.

 • Az egyedi, vagy annak tekintett dolgokat jelentő szavak előtt (amiből csak egy van):
 • What will happen in the future?

  She's travelling round the world.

 • A felsőfok, a sorszámok (determináns/névmás) és az only előtt:
 • She might well be the best person to ask.

  This is the second time I've had flu this winter.

  Is this really the only way to do it?

 • A the + egyes számban álló főnév dolgok vagy állatok egy osztályát jelölheti. A the egy adott embercsoport megnevezése előtt is használható (utána az ige egyes számban áll):
 • I hate the telephone.

  The whale is a mammal.

  the first-class traveller

 • A the + melléknév emberek egy osztályát, csoportját jelölheti (a szegények, a gazdagok, stb.) (utána az ige többes számban áll):
 • the blind, the deaf, the sick, the poor, the rich, the old, the dead, the unemployed

 • A the használata a földrajzi tulajdonnevekkel változatos lehet, és ezeket egyenként célszerű megjegyezni. Más tulajdonnevek esetén a melléknév + főnév illetve főnév + of + főnév típusú nevek előtt the áll. A zenekarok, együttesek, kórusok, újságok, hajók nevei előtt szintén the használatos.
 • the Atlantic, the Sudan, the National Gallery, the Tower of London, the Bach Choir, The Times, The Queen Mary

 • A the használata személynevekkel eléggé korlátozott. A the + többes számban álló családnév az egész családra vonatkozik. A the + egyes számban álló személynév az azonos nevű emberek megkülönböztetésére használható.
 • I've known the Browns for years. (Brownékat, a Brown családot)

Angol oldalak

Angol szókincs A1-C2

Magyar nyelvtan

*Dupla kattintás a példamondatok szavaira.

Társoldalak

Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű teljes referencia szókincsének elsajátításához. Az integrált angol tanulószótár és szókincstréner segítségével az angol szókincs teljesen az alapoktól kezdve egészen a folyékony kommunikációhoz szükséges szintig elsajátítható.
Magyar nyelvtan az angolul tanulók számára
Egy gyorsan áttekinthető magyar nyelvtani összefoglaló az angolul tanulók számára. Egy rövid ismétlés sok fáradságot megspórolhat a későbbi nyelvtanulás során.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.