Angol fő szófajok

A mondatban betöltött szerepük alapján az angol szavakat szófajokba sorolhatjuk (word classes/parts os speech). Az angol nyelvnek négy fő szófaja a főnév (noun), az ige (verb), a melléknév (adjective) és a határozószó (adverb).

Az angol nyelvben az azonos szóalakok sok esetben több szófajhoz is tartozhatnak.

I've read all his books. (book: főnév)

She'd booked a table for two at their favourite restaurant. (book: ige)

Az angol tanulószótár a szófajokat a szócikkben és a példamondatokban színkódolva is mindig jelzi.

Az angol főnév

A főnév (noun) a legnagyobb szóosztály. A főnév a valóságban is létező, vagy ilyennek képzelt élőlények, élettelen tárgyak vagy gondolati dolgok nevét jelöli.

A főnevek jelölhetnek valóságos vagy ilyennek gondolt fogalmakat, ezek a konkrét főnevek (concrete nouns). A főnevek megnevezhetnek elvont fogalmakat, jelenségeket is, ezek az elvont főnevek (abstract nouns).

A woman and two men were arrested on the day after the explosion.

There'll be no peace until she gets what she wants.

A köznevek (common nouns) több egyforma dolog közös megnevezései. A tulajdonnév (proper nouns) valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető neve. A tulajdonneveket nagy kezdőbetűvel írjuk.

We could hear dogs barking in the distance.

Ring Paul up and ask what he's doing tonight.

A gyűjtőnevek (collective nouns) dolgok és személyek csoportjait nevezik meg. A gyűjtőnevek után az ige állhat egyes vagy többes számban is.

audience, family, team, group, crew, populaton, media, etc.

The audience was/were clearly delighted with the performance.

Az angol ige

Az ige (verb) cselekvést, történést, létezést, állapotot kifejező szófaj.

Can you give this book to Andrea?

Were you there when the accident happened?

She knows the name of every kid in the school.

Az igék további csoportjai az időbeli segédigék (auxiliary verbs) és a módbeli segédigék (modal verbs) (angol segédigék és angol módbeli segédigék). Az igéket ragozásuk alapján feloszthatjuk szabályos (regular verbs) és rendhagyó igékre (irregular verbs) is (az angol referencia-szókincs rendhagyó igéi).

Az angol melléknév

A melléknév (adjective) személyek, tárgyak, dolgok tulajdonságait megnevező szó. Az melléknevek leírhatják az emberek és dolgok változó és állandó jellemzőit, állapotát. Ezek a melléknevek általában ellentét párokba is rendezhetők és fokozhatók is.

Paul is very similar in appearance to his brother.

I'm afraid I wasn't very polite to her.

He's tall with dark hair.

It made me really angry.

A melléknevek az embereket, dolgokat különféle osztályokba, típusokba is sorolhatják. Az ilyen jelentésű melléknevek nem fokozhatók.

They have a detached 5-bedroom house in Surrey.

Az angol határozószó

A határozószó (adverb) egy igéről, melléknévről, egy másik határozószóról, egy szószerkezetről vagy egy egész mondatról adhat új információt. A határozószók meghatározhatnak időt, módot, helyet, fokot és gyakoriságot.

I get up early during the week.

Drive carefully on those icy roads.

I've lived here for about two years.

It was rather strange to invite me and then not come himself.

I always walk to work.

Angol oldalak

Angol szókincs A1-C2

Magyar nyelvtan

*Dupla kattintás a példamondatok szavaira.

Társoldalak

Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű teljes referencia szókincsének elsajátításához. Az integrált angol tanulószótár és szókincstréner segítségével az angol szókincs teljesen az alapoktól kezdve egészen a folyékony kommunikációhoz szükséges szintig elsajátítható.
Magyar nyelvtan az angolul tanulók számára
Egy gyorsan áttekinthető magyar nyelvtani összefoglaló az angolul tanulók számára. Egy rövid ismétlés sok fáradságot megspórolhat a későbbi nyelvtanulás során.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.