Az angol főnév nyelvtani neme

Az angol főnév nyelvtani neme (gender) lehet hím (masculine), (feminine) és semleges (neuter) nemű. Az angol nyelv a nyelvtani nemet csak az egyes szám harmadik személyű névmások és birtokost jelző determinánsok esetén jelöli:

he, she, it/him, her, it (személyes névmás alanyeset/tárgyeset)

his, hers, its (birtokos névmás)

his, her, its (birtokost jelző determináns)

Személyeket és állatokat jelentő főnevek nyelvtani neme általában megegyezik a természetes nemmel (hímnem/nőnem). Általában semleges a nyelvtani neme az élettelen dolgoknak, az elvont fogalmaknak és azoknak az élőlényeknek, amelyeknek a természetes neme nem ismert vagy a beszélő szempontjából éppen nem lényeges.

Ezektől az általános szabályoktól eltérések is lehetnek. A hajók, autók és néha más közlekedési eszközök is lehetnek nőneműek (ez pl. valamiféle érzelmi kötődést/elismerést jelezhet). Az országok nevei általában szintén nőneműek.

A hím- és nőnemű személyeket jelölhetjük eltérő szavakkal:

boy/girl, father/mother, husband/wife, man/woman, nephew/nice, son/daughter, uncle/aunt, etc.

A hím- és nőnemű személyeket egyes esetekben jelölhetjük azonos szavakkal is:

baby, child, cousin, infant, parent, relation, spouse, teenager, etc.

A foglalkozásokat jelentő főnevek általában mindkét nemnél (hímnem/nőnem) azonos alakúak:

cook, driver, assistant, dancer, doctor, etc.

A foglalkozásokat jelentő főnevek néhány esetben lehetnek különböző alakúak is:

actor/actress, host/hostess, waiter/waitress, steward/stewardess, manager/manageress, etc.

Sok esetben a hím- és nőnemű állatokat is jelölhetjük eltérő szavakkal:

bull/cow, cock/hen, lion/lioness, tiger/tigress, etc.

Sok állatnál mindkét nemre azonos alakú főnevek léteznek:

mouse, cat, pig, etc.

Angol oldalak

Angol szókincs A1-C2

Magyar nyelvtan

*Dupla kattintás a példamondatok szavaira.

Társoldalak

Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű teljes referencia szókincsének elsajátításához. Az integrált angol tanulószótár és szókincstréner segítségével az angol szókincs teljesen az alapoktól kezdve egészen a folyékony kommunikációhoz szükséges szintig elsajátítható.
Magyar nyelvtan az angolul tanulók számára
Egy gyorsan áttekinthető magyar nyelvtani összefoglaló az angolul tanulók számára. Egy rövid ismétlés sok fáradságot megspórolhat a későbbi nyelvtanulás során.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.