Az angol főnevek csoportosítása

Az angol főneveket jelentésük alapján négy fő csoportba sorolhatjuk:

 • A köznevek (common nouns) több egyforma dolog közös megnevezései.
 • My sister's little boy is a real delight.

  We could hear dogs barking in the distance.

 • A tulajdonnevek (proper nouns) valakiknek vagy valamiknek a saját, megkülönböztető nevei. A tulajdonneveket nagy kezdőbetűvel írjuk.
 • Emma is now in her final year at Manchester University.

  We live in London.

 • Az elvont jelentésű főnevek (abstract nouns) elvont fogalmakat, jelenségeket neveznek meg (ellentétben a konkrét főnevekkel, concrete nouns).
 • This is an area of outstanding natural beauty.

  A child needs love.

  Az angol tanulószótár a főnevek elvont jelentéseit az [U] megjelöléssel (uncountable) mindig jelzi. A főnévnek az elvont jelentés mellett gyakran lehetnek konkrét, megszámolható jelentései is.

 • A gyűjtőnevek (collective nouns) dolgok és személyek csoportjait nevezik meg. Az egyes számban álló gyűjtőnév után az ige állhat egyes vagy többes számban is. Az egyes számú ige esetén inkább a csoportot, többes szám esetén pedig a csoportot alkotó egyéneket hangsúlyozhatjuk.
 • A new family has/have moved in next door.

  The audience was/were clearly delighted with the performance.

  The jury was/were unable to agree.

  Az angol tanulószótár a gyűjtőneveket a [+ singular or plural verb] megjelöléssel mindig jelzi.

Angol oldalak

Angol szókincs A1-C2

Magyar nyelvtan

*Dupla kattintás a példamondatok szavaira.

Társoldalak

Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű teljes referencia szókincsének elsajátításához. Az integrált angol tanulószótár és szókincstréner segítségével az angol szókincs teljesen az alapoktól kezdve egészen a folyékony kommunikációhoz szükséges szintig elsajátítható.
Magyar nyelvtan az angolul tanulók számára
Egy gyorsan áttekinthető magyar nyelvtani összefoglaló az angolul tanulók számára. Egy rövid ismétlés sok fáradságot megspórolhat a későbbi nyelvtanulás során.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.