Összehasonlítás

Az angol melléknév fokozásának megfelelően alapfokú, középfokú és felsőfokú összehasonlító szerkezeteket különböztethetünk meg.

Alapfokú összehasonlító szerkezetek

Az alapfokú összehasonlítást (olyan ... mint) állító mondatokban az alapfokú melléknevekkel és az as ... as szerkezettel fejezhetjük ki:

She'll soon be as tall as her mother.

I can't run as fast as you.

The food here isn't as good as it used to be.

Az alapfokú összehasonlítást tagadó mondatokban az alapfokú melléknevekkel és a not as/so ... as szerkezettel fejezhetjük ki:

He's not as tall as his father.

Középfokú összehasonlító szerkezetek

Középfokú összehasonlításkor egymástól elkülönülő dolgokat hasonlítunk össze. A középfokú összehasonlítást (...-bb mint) a középfokú melléknevekkel és a than kötőszóval fejezhetjük ki:

My son is a lot taller than my daughter.

You always walk faster than I do!

You're earlier than usual.

It's more expensive than the others.

A minél ... annál típusú fokozást a the + középfok, the + középfok szerkezettel fejezhetjük ki:

The longer you keep this wine, the better it tastes.

The more dangerous it is, the more they like it.

Egy jellemző egyre ...-bb típusú változását a középfok + and + középfok szerkezettel fejezhetjük ki:

The music was growing louder and louder.

She wrote less and less often, and eventually she stopped altogether.

As the date of his operation drew near, he became more and more anxious.

It's becoming more and more expensive to buy property in the city.

Néhány -or végződésű latin eredetű melléknév esetén a to elöljárószóval fejezhetjük ki a hasonlítást:

junior, senior, major, minor, superior, inferior, prior, etc.

Your computer is far superior to mine.

I've never felt inferior to anyone.

Felsőfokú összehasonlító szerkezetek

Felsőfokú összehasonlításkor egy a csoporthoz tartozó dolgot hasonlítunk az egész csoporthoz. Az felsőfokú összehasonlítást a felsőfokú melléknevekkel és a the ... in/of szerkezettel fejezhetjük ki:

She chose the most expensive coat in the shop.

She's the most popular teacher in school.

It was the worst moment of my life.

That's the most worrying aspect of the situation.

Gyakori felsőfokú összehasonlító szerkezet lehet a the ... és egy vonatkozó mellékmondat egy befejezett (perfekt) igeidővel is:

He is undeniably the best student we have ever had.

It was easily the biggest dog I have ever seen.

Angol oldalak

Angol szókincs A1-C2

Magyar nyelvtan

*Dupla kattintás a példamondatok szavaira.

Társoldalak

Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű teljes referencia szókincsének elsajátításához. Az integrált angol tanulószótár és szókincstréner segítségével az angol szókincs teljesen az alapoktól kezdve egészen a folyékony kommunikációhoz szükséges szintig elsajátítható.
Magyar nyelvtan az angolul tanulók számára
Egy gyorsan áttekinthető magyar nyelvtani összefoglaló az angolul tanulók számára. Egy rövid ismétlés sok fáradságot megspórolhat a későbbi nyelvtanulás során.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.