1.1 A magyar ábécé

Gondolatainkat, mondanivalónkat szöveggel fejezzük ki. A szöveg mondatokból áll. A mondat szavakból épül fel. A szavakat hangokra bonthatjuk.

A beszéd hangjait írásban betűkkel jelöljük. A betűk sorrendje az ábécé.

A magyar ábécé 44 betűből áll:

a, á, b, c, cs, d, dz, dzs, e, é, f, g, gy, h, i, í, j, k, l, ly, m, n, ny, o, ó, ö, ő, p, q, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z, zs.

A betűk lehetnek egyjegyűek (pl. a, b, c), vagy több írásjelből is állhatnak (pl. dz, gy, ly, ny). A betűrendbe sorolás azt jelenti, hogy a szavakat az ábécé szerinti sorrendbe szedjük (pl. szótárak, névsorok).

A betűrendbe sorolás szabályai:

  • A szavakat az első betű ábécébeli helye szerint soroljuk be. A kis- és nagybetűk között nem kell különbséget tenni.
  • Az egyjelű betűt külön kell választani az ugyanolyan írásjellel kezdődő, de külön hangot jelölő többjegyű betűtől (pl. c - cs, g - gy, l - ly, n - ny).
  • Ha a szavak azonos betűvel kezdődnek, akkor a besorolásnál az első eltérő betűt kell figyelembe venni. A betűrendbe soroláskor a magánhangzók rövid és hosszú formái azonos értékűek (pl. a - á, i - í, ö - ő).

Angol oldalak

Angol szókincs A1-C2

Angol tanulószótár

Német oldalak

Német webszótár

Német alapszókincs

Német nyelvtan

Online német nyelvtanfolyam

Társoldalak

Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű teljes referencia szókincsének elsajátításához.
Angol tanulószótár
Angol tanulószótár az A1-C2 szintű nyelvvizsgák szókincsével és 25000 hangos példamondattal.
Német alapszókincs
A Német alapszókincs oldalain az alapszókincs intenzív elsajátításához több mint tízezer példamondat áll rendelkezésre.
Német webszótár
A Német webszótár jelzi az alapszókincshez tartozó szavakat, felismeri a rendhagyó igéket és a ragozott formákat, valamint segítséget nyújt az összetett szavak szótározásához. A német webszótár több más hasznos funkcióval is segíti a német nyelvtanulást.
Online német nyelvtanfolyam
Tanuljon önállóan a Deutsche Welle ingyenes online német nyelvtanfolyamával! A1-A2-B1 szintek, videó nyelvtanfolyam.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.