2.3 Jelek

A jel az a toldalék, amely nem változtatja meg, csak valamilyen viszonyjelentés hozzáadásával módosítja a szó jelentését. A szó eredeti szófaja sem változik meg. Egy szóban több jel is előfordulhat. A jel előtt a szóban képző állhat, de utána már csak újabb jel vagy rag következhet.

A jelek fajtái az igéhez járuló jelek (időjelek, módjelek), a főnév jelei és a melléknév jelei.

Az igéhez járuló jelek:

 • A múlt idő jele: -t, -tt (ment, olvasott)
 • A feltételes mód jele: -na, -ne, -ná, -né (menne, olvasna)
 • A felszólító mód jele: -j (menj)

Az főnévhez járuló jelek:

 • A többes szám jele: -k (házak, könyvek)
 • A birtokos személyjel:
  • Egyes szám: -m / -d / -a -e, -ja, -je (házam, házad, háza)
  • Többes szám: -nk, -unk, -ünk / -tok, -tek, -tök / -uk, -ük, -juk, -jük (házunk, házatok, házuk)
 • A birtokjel: (Jánosé, házé)
 • A birtoktöbbesítő jel: -i (Jánoséi, házéi)

Az melléknévhez járuló jelek (fokjelek):

 • A középfok jele: -bb (jobb)
 • A felsőfok jele: leg- + -bb (legjobb)
 • A túlzófok jele: legesleg- + -bb (legeslegjobb)

A felsőfokot és a túlzófokot jelölő leg- és legesleg- alakok megelőzik a szótőt (legszebb, legeslegszebb).

Angol oldalak

Angol szókincs A1-C2

Angol tanulószótár

Német oldalak

Német webszótár

Német alapszókincs

Német nyelvtan

Online német nyelvtanfolyam

Társoldalak

Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű teljes referencia szókincsének elsajátításához.
Angol tanulószótár
Angol tanulószótár az A1-C2 szintű nyelvvizsgák szókincsével és 25000 hangos példamondattal.
Német alapszókincs
A Német alapszókincs oldalain az alapszókincs intenzív elsajátításához több mint tízezer példamondat áll rendelkezésre.
Német webszótár
A Német webszótár jelzi az alapszókincshez tartozó szavakat, felismeri a rendhagyó igéket és a ragozott formákat, valamint segítséget nyújt az összetett szavak szótározásához. A német webszótár több más hasznos funkcióval is segíti a német nyelvtanulást.
Online német nyelvtanfolyam
Tanuljon önállóan a Deutsche Welle ingyenes online német nyelvtanfolyamával! A1-A2-B1 szintek, videó nyelvtanfolyam.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.