2.6 Összetett szavak

A szavak szerkezetük szerint lehetnek egyszerűek és összetettek. Az egyszerű szó egy tagból áll: könyv, ablak. Szóösszetétellel jönnek létre az összetett szavak: könyvtár, ablaküveg. Az összetett szó új jelentést hordoz a tagok jelentéséhez képest. A szóösszetétel a képzés után a leggyakoribb szóalkotási mód.

Az összetett szó első szava az előtag, a második pedig az utótag. Ha az előtag vagy az utótag, esetleg mindkettő összetett szó, akkor többszörösen összetett szóról beszélünk.

Az összetett szavak elő- és utótagja közötti kapcsolat alapján az összetétel lehet mellérendelő és alárendelő.

A mellérendelő szóösszetételek tagjai egyenrangúak és azonos szófajúak:

  • Valódi mellérendelő szóösszetétel: az előtagnak és az utótagnak is van önálló hangalakja és jelentése, és ezeket önállóan is használjuk (jön-megy, szóbeszéd, él-hal).
  • Nem valódi mellérendelő szóösszetétel: az előtagnak vagy az utótagnak nincs önálló jelentése (lót-fut).
  • Egy szó megkettőzésével keletkezett mellérendelő szóösszetételeket nevezzük szókettőzésnek (egy-egy, olykor-olykor, már-már).
  • A hasonló hangzású tagok mellérendelő szóösszetételei az ikerszók (icike-picike, izeg-mozog).

Az alárendelő szóösszetétel esetében az előtag alá van rendelve az utótagnak (az előtag az utótagnak valamilyen mondatrésze):

  • Alanyos szóösszetétel (napsütötte, porlepte)
  • Tárgyas szóösszetétel (lábtörlő, villanyszerelő)
  • Határozós szóösszetétel (hazaadás)
  • Jelzős szóösszetétel (hidegvérű, főhős)
  • Jelentéstömörítő szóösszetétel (pl. hasonlat tömörítése: kőkemény)

Angol oldalak

Angol szókincs A1-C2

Angol tanulószótár

Német oldalak

Német webszótár

Német alapszókincs

Német nyelvtan

Online német nyelvtanfolyam

Társoldalak

Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű teljes referencia szókincsének elsajátításához.
Angol tanulószótár
Angol tanulószótár az A1-C2 szintű nyelvvizsgák szókincsével és 25000 hangos példamondattal.
Német alapszókincs
A Német alapszókincs oldalain az alapszókincs intenzív elsajátításához több mint tízezer példamondat áll rendelkezésre.
Német webszótár
A Német webszótár jelzi az alapszókincshez tartozó szavakat, felismeri a rendhagyó igéket és a ragozott formákat, valamint segítséget nyújt az összetett szavak szótározásához. A német webszótár több más hasznos funkcióval is segíti a német nyelvtanulást.
Online német nyelvtanfolyam
Tanuljon önállóan a Deutsche Welle ingyenes online német nyelvtanfolyamával! A1-A2-B1 szintek, videó nyelvtanfolyam.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.