3.1 A szófajok rendszere

A szófaj nyelvi kategória, amelyet a szavak jelentése, mondatbeli szerepe, bővíthetősége és alaki viselkedése határoz meg. A szófajokat három fő csoportba sorolhatjuk be:

 • Az alapszófajok (fogalomszók) önálló fogalmi jelentéssel rendelkeznek, önállóan mondatrészek lehetnek.
 • A viszonyszók (segédszók) csak viszonyjelentéssel rendelkeznek, önállóan nem mondatrészek, de azokhoz kapcsolódnak.
 • A mondatszók önállóan vagy tagmondatként tagolatlan mondatok lehetnek.

Az alapszófajok:

 • Ige (jön, esik, van)
 • Névszók:
  • Főnév (ház, vas, élet)
  • Melléknév (jó, nagy, lapos)
  • Számnév (három, harmadik, harmad)
  • Névmás (én, az, enyém)
 • Határozószók (kinn, így, bárhogy)
 • Igenevek:
  • Főnévi igenév (jönni, menni, aludni)
  • Melléknévi igenév:
   • folyamatos melléknévi igenév (járó, író)
   • befejezett melléknévi igenév (megírt, elvégzett)
   • beálló melléknévi igenév (elvégzendő)
  • Határozói igenév (futva, tudván)

A viszonyszók:

 • Névelő (a, az, egy)
 • Névutó (alá, óta, miatt, végett)
 • Igekötő (ki-, el-, össze-)
 • Segédige (fog, volna)
 • Kötőszó (és, vagy, mert)
 • Módosítószó (talán, nem, ne)

A mondatszók:

 • indulatszó
  • valódi indulatszó (óh, jaj)
  • interakciós (kapcsolatteremtő) mondatszó (hé, szia, hess)
  • hangutánzó (durr, reccs, puff)
 • felelőszó (igen, persze, dehogy)

Angol oldalak

Angol szókincs A1-C2

Angol tanulószótár

Német oldalak

Német webszótár

Német alapszókincs

Német nyelvtan

Online német nyelvtanfolyam

Társoldalak

Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű teljes referencia szókincsének elsajátításához.
Angol tanulószótár
Angol tanulószótár az A1-C2 szintű nyelvvizsgák szókincsével és 25000 hangos példamondattal.
Német alapszókincs
A Német alapszókincs oldalain az alapszókincs intenzív elsajátításához több mint tízezer példamondat áll rendelkezésre.
Német webszótár
A Német webszótár jelzi az alapszókincshez tartozó szavakat, felismeri a rendhagyó igéket és a ragozott formákat, valamint segítséget nyújt az összetett szavak szótározásához. A német webszótár több más hasznos funkcióval is segíti a német nyelvtanulást.
Online német nyelvtanfolyam
Tanuljon önállóan a Deutsche Welle ingyenes online német nyelvtanfolyamával! A1-A2-B1 szintek, videó nyelvtanfolyam.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.