3.3 A főnév

A főnév a valóságban is létező, vagy ilyennek képzelt élőlények, élettelen tárgyak vagy gondolati dolgok nevét jelöli. A főnév a mondatban legtöbbször az alany szerepét tölti be.

A főnevek jelölhetnek valóságos vagy ilyennek gondolt fogalmakat, ezek a konkrét főnevek. A főnevek megnevezhetnek elvont fogalmakat, jelenségeket is, ezek az elvont főnevek.

A főneveknek jelentésük alapján két csoportja van:

 • Köznevek: több egyforma dolog közös megnevezése. A köznevek fajtái:
  • Egyedi név: hasonló egyedek közös neve (ruha, fiú, kutya).
  • Gyűjtőnév: több egyedből álló csoport neve (lakosság, hegység, erdő).
  • Anyagnév: vas, fa, műanyag.
 • Tulajdonnevek: valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető neve. A tulajdonnevek fajtái:
  • Személynév (István, Ágnes)
  • Földrajzi név (Alföld, Balaton, Budapest)
  • Égitestek nevei (Nap, Föld)
  • Intézménynév (Magyar Olimpiai Bizottság)
  • Címek (Légy jó mindhalálig)
  • Márkanevek (Opel, Adidas)

A főnévhez különböző képzők, jelek és ragok járulhatnak.

Az főnévhez járuló jelek:

 • A többes szám jele: -k (házak, könyvek)
 • A birtokos személyjel:
  • Egyes szám: -m / -d / -a -e, -ja, -je (házam, házad, háza)
  • Többes szám: -nk, -unk, -ünk / -tok, -tek, -tök / -uk, -ük, -juk, -jük (házunk, házatok, házuk)
 • A birtokjel: (Jánosé, házé)
 • A birtoktöbbesítő jel: -i (Jánoséi, házéi)

A főnévhez járuló fontosabb ragok:

 • a tárgy ragja: -t (asztalt)
 • a birtokos jelző ragja: -nak, nek (a fiúnak a könyve)
 • a határozóragok: -ban, -ben, -ba, -be, -ból, -ből, -n, -on, -en, -ön, -ra, -re, -ról, -ről, -nál, -nél, -hoz, -hez, -höz, -tól, -től, -val, -vel, -kor, -nak, -nek (házban, házba, házból ...)

Angol oldalak

Angol szókincs A1-C2

Angol tanulószótár

Német oldalak

Német webszótár

Német alapszókincs

Német nyelvtan

Online német nyelvtanfolyam

Társoldalak

Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű teljes referencia szókincsének elsajátításához.
Angol tanulószótár
Angol tanulószótár az A1-C2 szintű nyelvvizsgák szókincsével és 25000 hangos példamondattal.
Német alapszókincs
A Német alapszókincs oldalain az alapszókincs intenzív elsajátításához több mint tízezer példamondat áll rendelkezésre.
Német webszótár
A Német webszótár jelzi az alapszókincshez tartozó szavakat, felismeri a rendhagyó igéket és a ragozott formákat, valamint segítséget nyújt az összetett szavak szótározásához. A német webszótár több más hasznos funkcióval is segíti a német nyelvtanulást.
Online német nyelvtanfolyam
Tanuljon önállóan a Deutsche Welle ingyenes online német nyelvtanfolyamával! A1-A2-B1 szintek, videó nyelvtanfolyam.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.