3.8 Az igenevek

Az igenevek átmeneti szófajok: megőrzik az igei alapjelentést, de főnévi, melléknévi vagy határozószói tulajdonságokat is felvesznek. Az igeneves szerkezet a mellékmondat tömörítésére használható.

Az igenevek:

  • A főnévi igenév a cselekvést, történést személytől, időtől, módtól elvonatkoztatva fejezi ki. A főnévi igenév képzője: -ni (menni).
  • A melléknévi igenév a cselekvést valaminek a tulajdonságaként nevezi meg. Három formája van:
    • Folyamatos melléknévi igenév, képzője: -ó, -ő (járó).
    • Befejezett melléknévi igenév, képzője: -t, -tt (elvégzett).
    • Beálló melléknévi igenév, képzője: -andó, -endő (elvégzendő).
  • A határozói igenév a mondatban rendszerint mód- vagy állapothatározó. Képzője: -va, -ve, -ván, -vén (olvasva, hallván).

Angol oldalak

Angol szókincs A1-C2

Angol tanulószótár

Német oldalak

Német webszótár

Német alapszókincs

Német nyelvtan

Online német nyelvtanfolyam

Társoldalak

Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű teljes referencia szókincsének elsajátításához.
Angol tanulószótár
Angol tanulószótár az A1-C2 szintű nyelvvizsgák szókincsével és 25000 hangos példamondattal.
Német alapszókincs
A Német alapszókincs oldalain az alapszókincs intenzív elsajátításához több mint tízezer példamondat áll rendelkezésre.
Német webszótár
A Német webszótár jelzi az alapszókincshez tartozó szavakat, felismeri a rendhagyó igéket és a ragozott formákat, valamint segítséget nyújt az összetett szavak szótározásához. A német webszótár több más hasznos funkcióval is segíti a német nyelvtanulást.
Online német nyelvtanfolyam
Tanuljon önállóan a Deutsche Welle ingyenes online német nyelvtanfolyamával! A1-A2-B1 szintek, videó nyelvtanfolyam.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.