3.9 Viszonyszók

A viszonyszók (segédszók) csak viszonyjelentéssel rendelkeznek, önállóan nem mondatrészek, de azokhoz kapcsolódnak.

A viszonyszók:

 • A névelő a mögötte álló főnév határozottságára vagy határozatlanságára utal:
  • A határozott névelő a főnév határozottságára utal: a, az.
  • A határozatlan névelő a főnév határozatlanságára utal: egy.
 • A névutó az előtte álló ragos vagy ragtalan névszót határozóvá teszi:
  • Helyet határoz meg: alatt, felett, előtt, mögött, mellett.
  • Időt határoz meg: után, óta, keresztül, múlva.
  • Módot határoz meg: helyett, szerint, nélkül.
  • Okot határoz meg: miatt.
 • Az igekötők módosítják, megváltoztatják az ige jelentését. Kifejezik a cselekvés irányát, kezdetét, tartós jellegét, befejezettségét. Az igekötő állhat az ige előtt (egybe írva), az ige után, vagy egy szó állhat igekötő és az ige között. A leggyakoribb igekötők: be-, ki-, le-, fel-, meg-, el-, át-, rá-, ide-, oda-, szét-, össze-, vissza-.
 • A segédige olyan igei jellegű szófaj, amely a mód-, idő-, szám- és személyviszonyok kifejezésére alkalmas. Összetett állítmányokat és igealakokat hoz létre (fog, volna).
 • A kötőszó a szöveg önálló mondatait, a mondat tagmondatait és mondatrészeit, szavait kapcsolja össze. Lehetnek alárendelők (hogy, mert, ha, mint, bár, ...) és mellérendelők (és, is, de, azaz, vagy, vagyis, ...).
 • A módosítószó módosítja az egyes mondatrész vagy az egész mondat tartalmát. Kifejezhet tagadást, tiltást (nem, ne, sem, se), bizonyosságot, bizonytalanságot (igen, bizony, persze, talán, esetleg, aligha, hátha), kérdést (vajon, -e) és óhajt (bár).

Angol oldalak

Angol szókincs A1-C2

Angol tanulószótár

Német oldalak

Német webszótár

Német alapszókincs

Német nyelvtan

Online német nyelvtanfolyam

Társoldalak

Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű teljes referencia szókincsének elsajátításához.
Angol tanulószótár
Angol tanulószótár az A1-C2 szintű nyelvvizsgák szókincsével és 25000 hangos példamondattal.
Német alapszókincs
A Német alapszókincs oldalain az alapszókincs intenzív elsajátításához több mint tízezer példamondat áll rendelkezésre.
Német webszótár
A Német webszótár jelzi az alapszókincshez tartozó szavakat, felismeri a rendhagyó igéket és a ragozott formákat, valamint segítséget nyújt az összetett szavak szótározásához. A német webszótár több más hasznos funkcióval is segíti a német nyelvtanulást.
Online német nyelvtanfolyam
Tanuljon önállóan a Deutsche Welle ingyenes online német nyelvtanfolyamával! A1-A2-B1 szintek, videó nyelvtanfolyam.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.