4.1 Szószerkezetek

A szavak a mondatokban szószerkezeteket alkotnak. A szószerkezet a szavak nyelvtani és jelentésbeli kapcsolata, viszonya.

A szószerkezetek tagjai közötti viszony alapján háromféle szószerkezetet különböztetünk meg:

 • Hozzárendelő szószerkezet: a szószerkezet tagjai kölcsönösen feltételezik egymást, a mondat vázát adják. Ezek egyenrangú mondatrészek, köztük hozzárendelő (predikatív) viszony van. A hozzárendelő szószerkezet két tagja az alany és az állítmány (Zoltán olvas.).
 • Alárendelő szószerkezet: a szerkezetben van egy alaptag és ezt bővíti a meghatározó tag. A tagok között nyelvtani (grammatikai) viszony van. A szószerkezet nevét a bővítmény mondtarészszerepe adja:
  • Tárgyas szószerkezet: a meghatározó tag az alaptagban kifejezett cselekvés irányát vagy eredményét jelöli (zenét hallgat).
  • Határozós szószerkezet: a meghatározó tag az alaptagban kifejezett cselekvés körülményeit jelöli (figyelmesen hallgat).
  • Jelzős szószerkezet: az alaptagban megnevezett személy/tárgy/fogalom milyenségét, minőségét jelzi (piros alma).
  • Alanyos szószerkezet: igeneves szerkezet saját alannyal, a mondatban minőségjelzőként szerepelhet (csuka fogta róka).
 • Mellérendelő szószerkezet: az alaptaghoz kapcsolódó bővítmények azonos mondatrész szerepét töltik be, köztük logikai viszony van. A tagok közötti logikai viszony lehet:
  • Kapcsolatos mellérendelés (Vette a kalapját és a kabátját.)
  • Ellentétes mellérendelés (Nem balra, hanem jobbra fordult.)
  • Választó mellérendelés (Eső lesz holnap vagy holnapután.)
  • Következtető mellérendelés (Ez egy hibás, tehát használhatatlan készülék.)
  • Magyarázó mellérendelés (Használhatatlan, mivel hibás készülék.)

A különböző mellérendelő szószerkezetek variálódhatnak is egymással.

Az alárendelő szószerkezet bővítménye maga is alaptagjává válhat egy, a jelentését pontosabbá tevő mondatrésznek. A bővítménynek is lehet újabb bővítménye, s így szószerkezetláncok alkulhatnak ki.

Az állandósult szókapcsolatok szó értékű nyelvi elemek (részt vesz, perbe fog).

A mondat fő részei az alany és az állítmány. Bővítményei a tárgy, a határozők és a jelzők. A mondatrészek szerepét különböző szófajok töltik be. A mondatrészek a mondatban szószerkezeteket alkotnak.

Angol oldalak

Angol szókincs A1-C2

Angol-magyar szótár

Angol nyelvtan

Német oldalak

Német alapszókincs

Német nyelvtan

Önállóan németül

Német webszótár

Társoldalak

Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű teljes referencia szókincsének elsajátításához.
Angol-magyar szótár
Az Angol-magyar szótár pontos találatokat ad, és a szavakhoz számos kifejezést tartalmaz. A szótár felismeri a ragozott szóalakokat, és így a kezdő nyelvtanulók is könnyen használhatják.
Német alapszókincs
A Német alapszókincs oldalain az alapszókincs intenzív elsajátításához több mint tízezer példamondat áll rendelkezésre.
Német webszótár
A Német webszótár jelzi az alapszókincshez tartozó szavakat, felismeri a rendhagyó igéket és a ragozott formákat, valamint segítséget nyújt az összetett szavak szótározásához. A német webszótár több más hasznos funkcióval is segíti a német nyelvtanulást.
Önállóan németül
Online német nyelvtanfolyam az önálló német nyelvtanuláshoz (Deutsche Welle): 30 lecke, A1-A2-B1 nyelvi szintek, 800 gyakorlat, eredeti német videó- és hanganyag.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.