4.3 Az állítmány

Az állítmány az a mondatrész, amellyel a mondatban állítunk valamit. Az állítmány a szófaj alapján lehet:

  • Igei állítmány: az igei állítmány kifejezhet cselekvést, történést, létezést, birtoklást és jelölheti az alany valamilyen állapotba való kerülését. Az igei állítmány ragozási rendszerével kifejezi az alany számát, személyét, a cselekvés módját, idejét és irányultságát. Néhány ige (pl. kell, lehet, szabad, illik) mellett az alanyt főnévi igenévvel fejezhetjük ki. Ekkor az állítmány helyett az alanyt ragozzuk (Nem kell elmenned.). Az igei állítmány összetett igealak a jövő idejű és múlt idejű feltételes módú cselekvés esetén (meg fogom tanulni, megtanultam volna).
  • Névszói állítmány: azonosítást vagy minősítést fejez ki, szófaja leggyakrabban főnév vagy melléknév (István orvos. Kék az ég.). A névszói állítmány csak harmadik személyű, kijelentő mód, jelen idejű alak esetén áll magában (Ő ismert ember.).
  • Összetett (névszói-igei) állítmány: a névszói állítmány csak harmadik személyű, kijelentő mód, jelen idejű alak esetén áll magában. Más személyekben és módokban névszói-igei állítmányt hozunk létre, amelyben az igei rész fejezi ki a módot, időt, számot, és a személyt. (Ti ismert emberek vagytok.).

Az alanyt és az állítmányt alakilag vagy értelmileg egyeztethetjük. Alaki egyeztetés esetén az állítmány az alany számához és személyéhez igazodik:

  • Egyes számú alanyok esetén: A nadrág, az ing és a kabát a szekrényben van.
  • Különböző számú alanyok esetén az állítmányhoz legközelebb álló alany száma dönt: A nadrág, az ingek és a kabát a szekrényben van. A nadrág, az ing és a kabátok a szekrényben vannak.

Az értelmi egyeztetés nem az alany alakjához, hanem a jelentéséhez alkalmazkodik:

  • Egyes számú alanyok esetén is többes számú állítmányt használunk: A nadrág, az ing és a kabát a szekrényben vannak.
  • Különböző számú alanyok esetén többes számú az állítmány: A nadrág, az ingek és a kabát a szekrényben vannak.
  • Egyes számú állítmányt használunk a többes számú alany mellett akkor, ha az egyedi fogalmat jelöl: A Vízművek kijavította a hibát.

Angol oldalak

Angol szókincs A1-C2

Angol tanulószótár

Német oldalak

Német webszótár

Német alapszókincs

Német nyelvtan

Online német nyelvtanfolyam

Társoldalak

Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű teljes referencia szókincsének elsajátításához.
Angol tanulószótár
Angol tanulószótár az A1-C2 szintű nyelvvizsgák szókincsével és 25000 hangos példamondattal.
Német alapszókincs
A Német alapszókincs oldalain az alapszókincs intenzív elsajátításához több mint tízezer példamondat áll rendelkezésre.
Német webszótár
A Német webszótár jelzi az alapszókincshez tartozó szavakat, felismeri a rendhagyó igéket és a ragozott formákat, valamint segítséget nyújt az összetett szavak szótározásához. A német webszótár több más hasznos funkcióval is segíti a német nyelvtanulást.
Online német nyelvtanfolyam
Tanuljon önállóan a Deutsche Welle ingyenes online német nyelvtanfolyamával! A1-A2-B1 szintek, videó nyelvtanfolyam.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.