4.4 A tárgy

A tárgy valamely cselekvést kifejező mondatrész bővítménye, ezzel alkot szószerkezetet (alárendelt tag). Kérdései: kit?, mit?, kiket?, miket?.

A tárgy szófaja leggyakrabban főnév, vagy ezt helyettesítő névmás. A tárgy szófaja lehet főnévi igenév is (Tudok olvasni.).

Két fajtáját különböztetjük meg:

  • Ha azt a fogalmat nevezi meg, amely a cselekvés eredményeképp létrejön, eredménytárgyról beszélünk.
  • Ha azt a fogalmat nevezi meg, amelyre a cselekvés irányul, iránytárgynak nevezzük.

A tárgy lehet határozatlan és határozott. Határozott a tárgy a következő esetekben:

  • A tárgy előtt határozott névelő áll. Az ige ekkor tárgyas ragozású (Olvasom a könyvet.).
  • A tárgy tulajdonnév (Pétert választom.).
  • A következő főnévi névmások esetén: személyes (őt), visszaható (magát), kölcsönös (egymást), birtokos névmás (enyémet).

Határozatlan a tárgy a következő esetekben (az ige alanyi ragozású):

  • Határozatlan névelő áll előtte (Olvasok egy könyvet.).
  • A tárgy előtt nem áll névelő (Dolgozatot írok.).
  • A tárgyat határozatlan névmással fejezzük ki (Megbízok valakit.).
  • A tárgyat kérdő- vagy vonatkozó névmással fejezzük ki (Mit olvasok?).

Angol oldalak

Angol szókincs A1-C2

Angol-magyar szótár

Angol nyelvtan

Német oldalak

Német alapszókincs

Német nyelvtan

Önállóan németül

Német webszótár

Társoldalak

Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű teljes referencia szókincsének elsajátításához.
Angol-magyar szótár
Az Angol-magyar szótár pontos találatokat ad, és a szavakhoz számos kifejezést tartalmaz. A szótár felismeri a ragozott szóalakokat, és így a kezdő nyelvtanulók is könnyen használhatják.
Német alapszókincs
A Német alapszókincs oldalain az alapszókincs intenzív elsajátításához több mint tízezer példamondat áll rendelkezésre.
Német webszótár
A Német webszótár jelzi az alapszókincshez tartozó szavakat, felismeri a rendhagyó igéket és a ragozott formákat, valamint segítséget nyújt az összetett szavak szótározásához. A német webszótár több más hasznos funkcióval is segíti a német nyelvtanulást.
Önállóan németül
Online német nyelvtanfolyam az önálló német nyelvtanuláshoz (Deutsche Welle): 30 lecke, A1-A2-B1 nyelvi szintek, 800 gyakorlat, eredeti német videó- és hanganyag.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.