4.5 A határozó

A határozó az a bővítmény, amely a cselekvés, történés, létezés körülményeit jelöli meg. Azzal a mondatrésszel alkot határozós szószerkezetet, amelynek körülményére utal. A határozót leggyakrabban ragos vagy névutós névszóval, vagy az azt helyettesítő névmással fejezzük ki. Gyakori kifejezőeszköze a határozóknak a határozószó is.

A határozók rendszere:

 • Helyhatározók:
  • helyhatározó (boltba ment)
  • képes helyhatározó (szöget üt a fejébe)
 • Időhatározók:
  • időhatározó (délelőtt esett)
  • számhatározó (sokszor láttuk)
 • Állapothatározók:
  • állapothatározó (forrón ette a levest)
  • társhatározó (Zoltánnal sétált)
  • eredethatározó (vidékről származik)
  • eredményhatározó (emberré lett)
 • Módhatározók:
  • módhatározó (kedvesen üdvözölte)
  • eszközhatározó (villával ette)
  • fok- és mértékhatározó (halálosan komoly, bőrig áztam)
  • tekintethatározó (látszatra gyenge, újnak új)
 • Egyéb határozók:
  • okhatározó (aggódik a családjáért, felriad a zajra)
  • célhatározó (elment megkérdezni, orvosért ment)
  • részeshatározó (Jánosnak adtam, nekem kell megoldanom)
  • hasonlító határozó (keményebb a kőnél)
 • Állandó határozók (vonzatok):
  • bízik valakiben, emlékezik valakire, búcsúzik valakitől, álmodozik valakiről, ...

Angol oldalak

Angol szókincs A1-C2

Angol tanulószótár

Német oldalak

Német webszótár

Német alapszókincs

Német nyelvtan

Online német nyelvtanfolyam

Társoldalak

Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű teljes referencia szókincsének elsajátításához.
Angol tanulószótár
Angol tanulószótár az A1-C2 szintű nyelvvizsgák szókincsével és 25000 hangos példamondattal.
Német alapszókincs
A Német alapszókincs oldalain az alapszókincs intenzív elsajátításához több mint tízezer példamondat áll rendelkezésre.
Német webszótár
A Német webszótár jelzi az alapszókincshez tartozó szavakat, felismeri a rendhagyó igéket és a ragozott formákat, valamint segítséget nyújt az összetett szavak szótározásához. A német webszótár több más hasznos funkcióval is segíti a német nyelvtanulást.
Online német nyelvtanfolyam
Tanuljon önállóan a Deutsche Welle ingyenes online német nyelvtanfolyamával! A1-A2-B1 szintek, videó nyelvtanfolyam.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.