4.6 A jelző

A jelzők segítségével a főnevek jelentését pontosabbá tehetjük. A jelző megjelölheti tulajdonságukat (minőségjelző), mennyiségüket (mennyiségjelző) vagy valakihez, valamihez tartozásukat (birtokos jelző). Ezekben az esetekben a jelző megelőzi a jelzett szót. A jelző kerülhet a jelzett szó mögé is (értelmező jelző). Ilyenkor mindig felveszi a jelzett szó ragját.

A jelző lehet:

  • Minőségjelző: az alaptagban megnevezett dolog tulajdonságát jelöli meg. A minőségjelző mindig a jelzett szó előtt áll. Két fő típusa van:
    • Minősítő jelző: a minősítő jelző szófaja leggyakrabban melléknév vagy melléknévi igenév. Kérdőszava: milyen?, miféle, mekkora? A minősítő jelző nem vehet fel toldalékot (ügyes fiú, jó alkalom).
    • Kijelölő jelző: egyetlen egyedre korlátozza a jelzett szó jelentését. Kérdőszava: melyik?, hányadik? Leggyakrabban főnévi névmással fejezzük ki (egyik, másik).
  • Mennyiségjelző: az alaptagban megnevezett dolog mennyiségét jelöli meg. Kérdőszava: hány?, mennyi? Szófaja lehet tőszámnév vagy határozatlan számnév (három, néhány), számnévi névmás (bármennyi).
  • Birtokos jelző: az alaptagban megnevezett dolog birtokosát jelöli meg. Kérdőszava: kinek a?, minek a? Kifejezőeszköze főnév vagy főnévi névmás (a széknek a lába).
  • Értelmező jelző: mindig a jelzett szó után áll, és vele számban és viszonyragban megegyezik. Az értelmező jelzőt vesszővel vagy kettősponttal választjuk el a jelzett szótól ( János, a tanár).

Angol oldalak

Angol szókincs A1-C2

Angol-magyar szótár

Angol nyelvtan

Német oldalak

Német alapszókincs

Német nyelvtan

Önállóan németül

Német webszótár

Társoldalak

Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű teljes referencia szókincsének elsajátításához.
Angol-magyar szótár
Az Angol-magyar szótár pontos találatokat ad, és a szavakhoz számos kifejezést tartalmaz. A szótár felismeri a ragozott szóalakokat, és így a kezdő nyelvtanulók is könnyen használhatják.
Német alapszókincs
A Német alapszókincs oldalain az alapszókincs intenzív elsajátításához több mint tízezer példamondat áll rendelkezésre.
Német webszótár
A Német webszótár jelzi az alapszókincshez tartozó szavakat, felismeri a rendhagyó igéket és a ragozott formákat, valamint segítséget nyújt az összetett szavak szótározásához. A német webszótár több más hasznos funkcióval is segíti a német nyelvtanulást.
Önállóan németül
Online német nyelvtanfolyam az önálló német nyelvtanuláshoz (Deutsche Welle): 30 lecke, A1-A2-B1 nyelvi szintek, 800 gyakorlat, eredeti német videó- és hanganyag.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.