5.1 A mondatok fajtái

A mondat a beszéd egysége, a szöveg láncszeme, egy közlésmozzanat kifejezője.

A mondatok megszerkesztésének szabályait a nyelvtan, azon belül is a mondattan foglalja össze (megszerkesztett mondat). Vannak olyan mondatok, amelyek egyetlen szóból vagy szószerkezetből állnak, míg mások több szóból, szószerkezetből vagy tagmondatból épülnek fel.

A mondatot a lezártság és önállóság jellemzi. A mondat határait írásban az írásjelek, beszédben pedig a hanglejtés (intonáció) lezártsága jelölik ki.

A mondat rendszerint nem önmagában áll, hanem a mondatokból szöveget alkotunk (beszerkesztett mondat). A mondat jelentése a kommunikációban (beszédfolyamatban, szövegkörnyezetben) válik teljessé.

A mondat jelentése a közlésben többrétegű. Az elsődleges jelentés a mondatot alkotó nyelvi jelek jelentésének összessége. A másodlagos jelentés (többlet jelentés) a szövegkörnyezettől (kontextus), beszédhelyzettől (szituáció) és egyéni nyelvhasználattól függ. A harmadik réteg a szándékolt hatás (tájékoztatás, hatás kiváltása, ...).

A rendszermondat szigorú nyelvtani szabályok szerint szerkesztett mondat, amely legalább az alanyból és az állítmányból áll. A szövegmondat a különböző kommunikációs helyzetekben használt mondat, ami nem mindig esik egybe a nyelv nyelvtani szabályai szerint szerkesztett mondattal, a szövegbe ágyazottság következtében lehet például hiányos. A szövegmondatot csak a teljes rendszermondatra visszavezetve elemezhetjük.

A mondatokat három szempont alapján osztályozhatjuk:

  • A mondat szerkezete szerint (egyszerű és összetett mondatok).
  • A mondat tartalma és a beszélő szándéka szerint (modalitás).
  • A mondat logikai minősége szerint (állító és tagadó mondatok).

Angol oldalak

Angol szókincs A1-C2

Angol tanulószótár

Német oldalak

Német webszótár

Német alapszókincs

Német nyelvtan

Online német nyelvtanfolyam

Társoldalak

Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű teljes referencia szókincsének elsajátításához.
Angol tanulószótár
Angol tanulószótár az A1-C2 szintű nyelvvizsgák szókincsével és 25000 hangos példamondattal.
Német alapszókincs
A Német alapszókincs oldalain az alapszókincs intenzív elsajátításához több mint tízezer példamondat áll rendelkezésre.
Német webszótár
A Német webszótár jelzi az alapszókincshez tartozó szavakat, felismeri a rendhagyó igéket és a ragozott formákat, valamint segítséget nyújt az összetett szavak szótározásához. A német webszótár több más hasznos funkcióval is segíti a német nyelvtanulást.
Online német nyelvtanfolyam
Tanuljon önállóan a Deutsche Welle ingyenes online német nyelvtanfolyamával! A1-A2-B1 szintek, videó nyelvtanfolyam.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.