5.3 Mellérendelő összetett mondatok

A mellérendelő összetett mondatban a tagmondatok egyenrangúak, nincsenek egymással nyelvtani függésben. A tagmondatok között csak meghatározott logikai viszony van. Logikai kapcsolatukat gyakran jellegzetes kötőszavak fejezik ki.

A mellérendelő összetett mondatok fajtái:

  • Kapcsolatos: a kapcsolatos mellérendelésben a második tagmondat továbbfűzi, újabb tartalommal egészíti ki az elsőt. Kötőszavak: és, s, meg, sem - sem, is - is, hol -hol, egyrészt - másrészt, részben - részben, még, ráadásul, azonfelül, továbbá, nemcsak - hanem - is.
  • Ellentétes: a második tagmondat megállapítása ellentétben áll azzal, amit az első tagmondatban állítottunk. Kötőszavak: de, ellenben, mégis, mégsem, hanem.
  • Választó: a tagmondatok két vagy több lehetőséget tartalmaznak, amelyek közül választani kell vagy lehet. Kötőszavai: vagy, vagy-vagy, akár-akár.
  • Következtető: a második tagmondat az első tagmondatból levont következtetést fejezi ki. Kötőszavai: ezért, tehát, így, ennélfogva.
  • Magyarázó: a második tagmondat az első tagmondatban foglaltak magyarázatát adja meg. Kötőszavak: hisz, hiszen, ugyanis, mert, azaz, tudniillik, egyszóval, vagyis, illetőleg.

Angol oldalak

Angol szókincs A1-C2

Angol tanulószótár

Német oldalak

Német webszótár

Német alapszókincs

Német nyelvtan

Online német nyelvtanfolyam

Társoldalak

Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű teljes referencia szókincsének elsajátításához.
Angol tanulószótár
Angol tanulószótár az A1-C2 szintű nyelvvizsgák szókincsével és 25000 hangos példamondattal.
Német alapszókincs
A Német alapszókincs oldalain az alapszókincs intenzív elsajátításához több mint tízezer példamondat áll rendelkezésre.
Német webszótár
A Német webszótár jelzi az alapszókincshez tartozó szavakat, felismeri a rendhagyó igéket és a ragozott formákat, valamint segítséget nyújt az összetett szavak szótározásához. A német webszótár több más hasznos funkcióval is segíti a német nyelvtanulást.
Online német nyelvtanfolyam
Tanuljon önállóan a Deutsche Welle ingyenes online német nyelvtanfolyamával! A1-A2-B1 szintek, videó nyelvtanfolyam.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.