5.4 Alárendelő összetett mondatok

Az alárendelt összetett mondat részei a főmondat és a mellékmondat. A mellékmondat a főmondat valamelyik mondatrészét fejti ki és/vagy sajátos jelentéstartalommal rendelkezik.

A főmondatban a kifejtendő mondatrész szerepében áll egy utalószó, amely távolra mutató névmás (az, ott, azért, akkor, stb.) vagy névmási eredetű határozószó. A mellékmondatban található kötőszó lehet valódi kötőszó (hogy, mint, mert, stb.) vagy vonatkozó névmás (aki, hol, ahol, amilyen, stb.). A mellékmondat megelőzheti, követheti a főmondatot, vagy bele is ékelődhet a főmondatba.

Amilyen mondatrészi szerepben áll az utalószó, olyan alárendelésről beszélünk:

  • Állítmányi alárendelő összetett mondatok: az állítmányi mellékmondat a főmondat állítmányát fejti ki. Utalószavak: az, azok, azé, azoké, olyan, olyanok, olyané, olyanoké, akkora, akkorák, annyi (Amilyen a kérdés, olyan a válasz.).
  • Alanyi alárendelő összetett mondatok: az alanyi mellékmondat a főmondat alanyát fejti ki. Utalószavak: az, azok, olyan, olyanok, akkora, akkorák, annyi (Az nem lehet, hogy nem jön.).
  • Tárgyi alárendelő összetett mondatok: a tárgyi mellékmondat a főmondat tárgyát fejti ki. Utalószavak: azt, azokat, azét, olyant, olyanokat, akkorát, akkorákat, annyit (Azt mondtam, hogy megyek.).
  • Határozói alárendelő összetett mondatok: Bármilyen határozót kifejezhet a mellékmondat. Utalószavak: abban, abból, annyival, onnan, abból, arra, oda, ott, azóta, akkor, azért, azzal, ...) (Akkor jött, amikor én.).
  • Jelzői alárendelő összetett mondatok: A főmondatban lévő jelzőt fejti ki a mellékmondat. Annyiféle jelzői mellékmondat van, ahányféle jelző. Utalószavak: olyan, akkora, annyi, annak (a), azé, ... (Ahány ház, annyi szokás.).

Vannak olyan alárendelő összetett mondatok, melyek nemcsak a főmondat valamely mondatrészét, fejtik ki, hanem valamilyen sajátos jelentéstartalommal is rendelkeznek:

  • Feltételes: ha (Akkor jövök, ha lesz időm.).
  • Megengedő: bár, noha, jóllehet, ha – is, mégis (Nem bánom, ha elmész is.).
  • Hasonlító: mint (Olyan volt, mint régen.).
  • Következményes: tipikus kötőszavuk nincs, csak logikai úton ismerhetők fel. (Olyan olcsó, hogy nem hiszem el.).

Angol oldalak

Angol szókincs A1-C2

Angol tanulószótár

Német oldalak

Német webszótár

Német alapszókincs

Német nyelvtan

Online német nyelvtanfolyam

Társoldalak

Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű teljes referencia szókincsének elsajátításához.
Angol tanulószótár
Angol tanulószótár az A1-C2 szintű nyelvvizsgák szókincsével és 25000 hangos példamondattal.
Német alapszókincs
A Német alapszókincs oldalain az alapszókincs intenzív elsajátításához több mint tízezer példamondat áll rendelkezésre.
Német webszótár
A Német webszótár jelzi az alapszókincshez tartozó szavakat, felismeri a rendhagyó igéket és a ragozott formákat, valamint segítséget nyújt az összetett szavak szótározásához. A német webszótár több más hasznos funkcióval is segíti a német nyelvtanulást.
Online német nyelvtanfolyam
Tanuljon önállóan a Deutsche Welle ingyenes online német nyelvtanfolyamával! A1-A2-B1 szintek, videó nyelvtanfolyam.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.