5.5 Modalitás

A beszélőnek a valósághoz való viszonya és szándéka erősen hat a mondatok nyelvi megformálásának módjára. A modalitás a beszélő ember valósághoz való szubjektív viszonyának nyelvi kifejezése főleg az igemódok és bizonyos módosítószók használata, valamint az intonáció (hangsúlyozás, hanglejtés) segítségével. Attól függően, hogy a beszédfunkciók (kifejezés, tájékoztatás, felhívás) közül melyek dominálnak, a következő mondatfajtákat különböztetjük meg:

  • Kijelentő mondat: nyugodt hangú megállapítást, közlést fejez ki, tájékoztat. Formai szempontból többnyire a kijelentő módú állítmány jellemzi. Előfordulhat, hogy kijelentő mondatot szerkesztünk feltételes módú igével pl. a szerénység vagy udvariasság kifejezésére (elmehetnénk, elmondanám, szeretnék). A kijelentő mondatot az egyenletes, ereszkedő hanglejtés jellemzi, mondatvégi írásjele a pont.
  • Kérdő mondat: kérdezünk, tudakolunk valamit. A kérdő mondat mondatvégi írásjele a kérdőjel.
    • Kiegészítendő kérdés: hiányos ismeretet kívánunk kiegészíteni. Kérdezhetünk kérdő névmással (pl. ki, milyen, mennyi), vagy kérdő határozószóval (pl. hol, mióta, hogyan).
    • Eldöntendő kérdés: bizonytalan feltevésre, ismeretre kérdezünk rá, annak megerősítését vagy elvetését várva (igen, nem). Tartalmazhatja az -e vagy az ugye módosítószót, de legtöbbször kérdőszó nélkül szerkesztjük.
  • Felkiáltó mondat: az érzelem kifejezője. Sokszor indulatszó szerepel benne. Jellemzője a rövidség. Általában csak alanyból és állítmányból áll vagy hiányos szerkezetű (De jó! Már megint!). Mondatvégi írásjele a felkiáltójel.
  • Óhajtó mondat: Vágyat, óhajtást, kívánságot fejez ki. Ez az óhaj lehet reális (De jó lenne ott lenni!) és irreális is. A múltra vonatkozó kívánság mindig irreális (Bárcsak ne történt volna meg!). Az óhajtó mondat állítmánya feltételes módú, és a mondat legtöbbször módosítószót is tartalmaz. Mondatvégi írásjele a felkiáltójel.
  • Felszólító mondat: a beszélő akaratának kifejezője. Kérést, biztatást, felszólítást, parancsot fejezhet ki. A felszólító mondatot formai szempontból a felszólító módú állítmány jellemzi. Mondatvégi írásjele a pont.

Angol oldalak

Angol szókincs A1-C2

Angol tanulószótár

Német oldalak

Német webszótár

Német alapszókincs

Német nyelvtan

Online német nyelvtanfolyam

Társoldalak

Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű teljes referencia szókincsének elsajátításához.
Angol tanulószótár
Angol tanulószótár az A1-C2 szintű nyelvvizsgák szókincsével és 25000 hangos példamondattal.
Német alapszókincs
A Német alapszókincs oldalain az alapszókincs intenzív elsajátításához több mint tízezer példamondat áll rendelkezésre.
Német webszótár
A Német webszótár jelzi az alapszókincshez tartozó szavakat, felismeri a rendhagyó igéket és a ragozott formákat, valamint segítséget nyújt az összetett szavak szótározásához. A német webszótár több más hasznos funkcióval is segíti a német nyelvtanulást.
Online német nyelvtanfolyam
Tanuljon önállóan a Deutsche Welle ingyenes online német nyelvtanfolyamával! A1-A2-B1 szintek, videó nyelvtanfolyam.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.