5.7 A szórend

A szórendi kötöttség azt jelenti, hogy a mondaton belül egy-egy mondatrész helyét nyelvtani szabályok határozzák meg. A szórendi szabadság azt jelenti, hogy a mondatrészek helyét a mondanivaló értelme és a beszélő szándéka szabhatja meg.

Ha egy mondatrész szerepét a mondatban elfoglalt helyén kívül (helyett) más nyelvtani eszközök is kifejezik, akkor a szórend szabadabb. A magyar nyelvben ragok jelzik a mondatbeli viszonyokat, ezért a szabad szórend a jellemző. A magyar szórend alapja az értelmi kiemelés, azaz a szórendet az újat közlő rész szabályozza.

A alapszórend a nyomatéktalan mondatban lehet:

Alany + Állítmány + Bővítmény, vagy

Alany + Bővítmény + Állítmány

Egyenes a szórend akkor, ha a részek az alapszórendnek megfelelő sorrendben vannak a mondatban. Fordított a szórend, ha az elemek ehhez képest felcserélődnek. Megszakított a szórend, ha a két összetartozó rész közé egy harmadik ékelődik.

A nyomatékos mondat mindig tartalmaz egy értelmileg, érzelmileg kiemelt részt. Az állítmányon kívül lehet más mondatrész is főhangsúlyos, ilyenkor ez a kiemelt rész közvetlenül az állítmány előtt áll (fordított szórend).

Az –e kérdőszó az állítmány igei részéhez kapcsolódhat (jön-e). Csak akkor csatlakozhat más szóhoz, ha a mondatból a ragozott ige hiányzik: (Nem jön. – Nem-e?).

Az összetett mondatban a tagmondatok egymásutánját nevezzük mondatrendnek. Ez általában szabad, és a tagmondatok sorrendjét a fontossági szempontok határozzák meg. Bizonyos esetekben azonban a tartalmi viszony befolyásolhatja a mondatrend alakulását.

Angol oldalak

Angol szókincs A1-C2

Angol tanulószótár

Német oldalak

Német webszótár

Német alapszókincs

Német nyelvtan

Online német nyelvtanfolyam

Társoldalak

Angol szókincs (A1-C2)
Angol tanulószótár és szókincstréner a Közös Európai Nyelvi Referencia-keret A1-C2 szintű teljes referencia szókincsének elsajátításához.
Angol tanulószótár
Angol tanulószótár az A1-C2 szintű nyelvvizsgák szókincsével és 25000 hangos példamondattal.
Német alapszókincs
A Német alapszókincs oldalain az alapszókincs intenzív elsajátításához több mint tízezer példamondat áll rendelkezésre.
Német webszótár
A Német webszótár jelzi az alapszókincshez tartozó szavakat, felismeri a rendhagyó igéket és a ragozott formákat, valamint segítséget nyújt az összetett szavak szótározásához. A német webszótár több más hasznos funkcióval is segíti a német nyelvtanulást.
Online német nyelvtanfolyam
Tanuljon önállóan a Deutsche Welle ingyenes online német nyelvtanfolyamával! A1-A2-B1 szintek, videó nyelvtanfolyam.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.