Deklination

A főnévragozás (die Deklination der Substantive) során a főnév csak kevés esetraggal rendelkezik, és a főnév esetét a főnevet kísérő névelő vagy más determináns ragozott formája adja meg. Egyes számban a hímnemű és semlegesnemű főnevek ragozása eltér a nőnemű főnevek ragozásától, többes számban pedig mindhárom nem ragozása azonos.

A főnév ragozása

SingularPlural
maskulin, neutral feminin
N der Vater das Kind die Mutter die Kinder
A den Vater das Kind die Mutter die Kinder
D dem Vater dem Kind der Mutter den Kindern
G des Vaters des Kindes der Mutter der Kinder

A hímnemű és semlegesnemű főnevek egyes szám birtokos esetben -(e)s végződést vesznek fel.

Az -es végződés járul az -s, -ß, -x, -tsch, -z végződésű főnevekhez. A -nis végződésből -nisses lesz. Sok egy szótagú főnév is -es végződést vesz fel: das Buch - des Buches, der Freund - des Freundes, der Kampf - des Kampfes, das Kleid - des Kleides, der Mann - des Mannes, der Tag - des Tages, ... (de például: der Film - des Films, der Lärm - des Lärms, ...). Az -es vagy -s végződés használatában sok esetben ingadozás is tapasztalható. Az idegen eredetű -us, -os végződésű főneveknél az -(e)s végződés elmarad.

A nőnemű főnevek egyes számban egyik esetben sem vesznek fel végződést.

A többes számban mindhárom nem ragozása azonos, és a főnév többes számához csak részes esetben járul egy -n végződés.

Az -n végződés a többes szám részes esetben elmarad, ha a főnév többes számának a végződése -(e)n vagy -s.

A főnév szótári alakja a főnév egyes szám alany esete mellett általában tartalmazza a főnév egyes szám birtokos esetének és többes szám alany esetének a végződését is:

das Kind, -es, -er

A tulajdonnevek ragozása

Személynevek ragozása:

A személynevek általában névelő nélkül állnak, és birtokos esetben -s végződést vesznek fel (beleértve a nőnemű személyneveket is). Ritkábban a személynevek állhatnak névelővel és jelzővel, ekkor a nevet nem ragozzuk.

Peters Geburtstag, Erikas Vater

der Geburtstag unseres Peter

Az s, -ß, -z, -x végződésű nevek esetén birtokos esetben az -s végződés elmarad, és ezt a név végén írásban egy aposztróffal jelezhetjük, vagy a von + Dativ szerkezetet használhatjuk.

Fritz' Brief, der Brief von Fritz

Amennyiben a személynek több neve van, akkor csak az utolsó nevet ragozzuk.

Peter Müllers Vorschlag

Ha a név előtt címet, hivatalt, foglalkozást jelentő szó névelő nélkül áll, akkor a nevet, különben a név előtt álló szót ragozzuk.

der Vortrag Professor Meiers

der Vortrag des Professors Meier

Földrajzi nevek ragozása:

A névelő nélkül álló hímnemű és semlegesnemű földrajzi nevek (városok, országok, kontinensek nevei) birtokos esetben -s végződést kapnak. Ha a név előtt határozott névelő és jelző áll, akkor a végződés fakultatív. Az s, -ß, -z, -x végződésű nevek esetén a von + Dativ szerkezetet használhatjuk. Általában a határozott névelővel álló német földrajzi neveket is ragozzuk.

die Straßen Berlins, die Parks von Mainz

A nőnemű földrajzi nevek általában határozott névelővel és végződés nélkül állnak.

die Ufer der Elbe

A hónapok nevei birtokos esetben gyakran nem kapnak -s esetragot. Mindig rag nélkül állnak az Anfang, Mitte, Ende, Monat szavak után: Anfang Mai, Mitte März, Ende Oktober.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.