Deklination

A főnévragozás (die Deklination der Substantive) során a főnév csak kevés esetraggal rendelkezik, és a főnév esetét a főnevet kísérő névelő vagy más determináns ragozott formája adja meg. Egyes számban a hímnemű és semlegesnemű főnevek ragozása eltér a nőnemű főnevek ragozásától, többes számban pedig mindhárom nem ragozása azonos.

A főnév ragozása

SingularPlural
maskulin, neutral feminin
N der Vater das Kind die Mutter die Kinder
A den Vater das Kind die Mutter die Kinder
D dem Vater dem Kind der Mutter den Kindern
G des Vaters des Kindes der Mutter der Kinder

A hímnemű és semlegesnemű főnevek egyes szám birtokos esetben -(e)s végződést vesznek fel.

Az -es végződés járul az -s, -ß, -x, -tsch, -z végződésű főnevekhez. A -nis végződésből -nisses lesz. Sok egy szótagú főnév is -es végződést vesz fel: das Buch - des Buches, der Freund - des Freundes, der Kampf - des Kampfes, das Kleid - des Kleides, der Mann - des Mannes, der Tag - des Tages, ... (de például: der Film - des Films, der Lärm - des Lärms, ...). Az -es vagy -s végződés használatában sok esetben ingadozás is tapasztalható. Az idegen eredetű -us, -os végződésű főneveknél az -(e)s végződés elmarad.

A nőnemű főnevek egyes számban egyik esetben sem vesznek fel végződést.

A többes számban mindhárom nem ragozása azonos, és a főnév többes számához csak részes esetben járul egy -n végződés.

Az -n végződés a többes szám részes esetben elmarad, ha a főnév többes számának a végződése -(e)n vagy -s.

A főnév szótári alakja a főnév egyes szám alany esete mellett általában tartalmazza a főnév egyes szám birtokos esetének és többes szám alany esetének a végződését is:

das Kind, -es, -er

A tulajdonnevek ragozása

Személynevek ragozása:

A személynevek általában névelő nélkül állnak, és birtokos esetben -s végződést vesznek fel (beleértve a nőnemű személyneveket is). Ritkábban a személynevek állhatnak névelővel és jelzővel, ekkor a nevet nem ragozzuk.

Peters Geburtstag, Erikas Vater

der Geburtstag unseres Peter

Az s, -ß, -z, -x végződésű nevek esetén birtokos esetben az -s végződés elmarad, és ezt a név végén írásban egy aposztróffal jelezhetjük, vagy a von + Dativ szerkezetet használhatjuk.

Fritz' Brief, der Brief von Fritz

Amennyiben a személynek több neve van, akkor csak az utolsó nevet ragozzuk.

Peter Müllers Vorschlag

Ha a név előtt címet, hivatalt, foglalkozást jelentő szó névelő nélkül áll, akkor a nevet, különben a név előtt álló szót ragozzuk.

der Vortrag Professor Meiers

der Vortrag des Professors Meier

Földrajzi nevek ragozása:

A névelő nélkül álló hímnemű és semlegesnemű földrajzi nevek (városok, országok, kontinensek nevei) birtokos esetben -s végződést kapnak. Ha a név előtt határozott névelő és jelző áll, akkor a végződés fakultatív. Az s, -ß, -z, -x végződésű nevek esetén a von + Dativ szerkezetet használhatjuk. Általában a határozott névelővel álló német földrajzi neveket is ragozzuk.

die Straßen Berlins, die Parks von Mainz

A nőnemű földrajzi nevek általában határozott névelővel és végződés nélkül állnak.

die Ufer der Elbe

A hónapok nevei birtokos esetben gyakran nem kapnak -s esetragot. Mindig rag nélkül állnak az Anfang, Mitte, Ende, Monat szavak után: Anfang Mai, Mitte März, Ende Oktober.

Német oldalaink

Német alapszókincs

Önállóan németül

Német webszótár

Német alapigék

Segédigék

Erős ragozású igék 1.

Erős ragozású igék 2.

Vegyes ragozású igék

Társoldalaink

Magyar nyelvtan

Angol szókincs A1-C2

Angol-magyar szótár

Angol nyelvtan

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.