Demonstrativpronomen

A mutató névmások

Az önállóan használt mutató névmások (Demonstrativpronomen) a következők:

der, dieser, jener, derjenige, solcher

A mutató névmásokat a már említett főnevek helyett önállóan használhatjuk a főnév ismétlések elkerülésére. Ekkor a mutató névmás a főnévre visszautal, és azt helyettesíti (visszautaló mutató névmások). Más esetben a mutató névmás egy rákövetkező vonatkozó mellékmondatra is utalhat (előreutaló mutató névmások).

Wer ist der Mann? Den habe ich hier noch nie gesehen. (visszautaló névmás)

Denjenigen, den ich zuerst treffe, frage ich. (előreutaló névmás)

Az önállóan használt mutató névmások mindig erősen hangsúlyozottak.

der, die, das

SingularPlural
maskulinneutralfeminin
N derdasdiedie
A dendasdiedie
D demdemderdenen
G dessendessenderenderen (derer)

A der, die, das a leggyakrabban használt mutató névmás. Kifejezhet közelre és távolra mutatást, vonatkozhat személyre, tárgyra, és elvont dolgokra is.

Wer ist der Mann? Den kenne ich nicht.

Das gefällt mir nicht.

A der, die, das mutató névmás ragozása egyes szám birtokos és többes szám részes és birtokos esetben eltér a határozott névelő ragozásától.

Az önállóan használt das mutató névmás rámutató szóként (az állítmány névszói részeként) mindhárom nemű és többes számú főnevekre is vonatkozhat:

Das ist Herr Müller.

Wer ist das? - Das ist seine neue Freundin.

Und das sind seine Kinder.

A többes szám birtokos esetben a deren visszautaló, a derer pedig előreutaló névmás:

unsere Freunde und deren Kinder

die Liste derer, die ich gerne einladen würde

dieser, diese, dieses; jener, jene, jenes

A dieser közelre (ez a), a jener távolra (az a) mutató névmás. Mindkét mutató névmást a határozott névelő mintájára ragozzuk.

Dieses Buch ist spannend. Jenes Buch ist langweilig.

Dieses ist spannend. Jenes ist langweilig.

A mai nyelvhasználatban ezek a mutató névmások birtokos esetben nem állnak a főnév helyettesítésére önállóan.

Az egyes számú semleges dieses mutató névmás alany és tárgy esetben az -es végződés nélkül is használható (elsősorban akkor, ha nem egy szóra, hanem egy egész kijelentésre vonatkozik):

Ich wollte euch besuchen, aber dies war mir leider nicht möglich.

Az önállóan használt dies(es) és jenes mutató névmás a das mutató névmáshoz hasonlóan mindhárom nemű és többes számú főnevekre is vonatkozhat:

Wen hat er bei sich? – Dies ist seine neue Freundin.

Jenes ist mein Wagen.

derjenige, derselbe

A derjenige és derselbe esetén a -jenige és -selbe utótagot is ragozzuk a gyenge melléknévragozás szerint.

Sie ist diejenige Frau, die angerufen hat.

Sie ist diejenige, die angerufen hat.

A derjenige előreutaló mutató névmás, és egy rákövetkező vonatkozó mellékmondatra utal:

Er ist derjenige, der angerufen hat.

A derselbe mutató névmás azonosságot fejez ki:

Es ist dieselbe (Frau), die schon einmal angerufen hat.

solcher, solche, solches

A solch- szó lehet névelő (Artikelwort), mutató névmás (Demonstrativpronomen), és szerepelhet melléknévként (Adjektiv) is. A solch- szót ezekben az esetekben a melléknévragozásnak megfelelően ragozzuk. Ezen kívül a solch- szó állhat ragozhatatlan, fokot kifejező partikulaként (Gradpartikel) is.

Önálló használat a főnév helyettesítésére (Demonstrativpronomen):

Wer solches behauptet, ...

Einen solchen will ich nicht!

A solch- szót névelőként (Artikelwort) használva az utána álló melléknevet gyengén ragozzuk:

solche schönen Bilder

mit solchem großen Eifer

A solch- szó a határozatlan névelő után állhat melléknévként (Adjektiv) is:

ein solches Bild

keine solchen Ausreden

Használat fokot, mértéket kifejező (ragozhatatlan) partikulaként (Gradpartikel):

ein solch großes Glück

ein solch großer Hund

mit solch kleinen Summen

Egyes számban a solch- szót tehát több formában is használhatjuk:

solcher, ein solcher, solch ein

solches großes Glück / ein solches großes Glück / solch ein großes Glück

mit solchem roten Stoff / mit einem solchen roten Stoff / mit solch einem roten Stoff

A megszámolható dolgokat jelentő főnevek esetén a határozatlan névelővel álló alakokat használjuk:

ein solches gutes Hotel / solch ein gutes Hotel

einen solchen Tisch / solch einen Tisch

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.