Genus

A német főnévnek nyelvtani neme van (Genus). A főnév nyelvtani neme lehet hímnemű (maskulin), nőnemű (feminin) és semlegesnemű (neutral). A főnév nemét a főnév előtt álló névelők vagy más determinánsok jelzik:

der Tisch, die Tür, das Haus

A főnév nemére nincs általános szabály, ezért azt a főnévvel együtt mindig meg kell tanulni. Az összetett főnevek neme az utótag (az alapszó) nemével egyezik meg, a betűszók pedig megőrzik az eredeti szókapcsolat nemét.

A főnév nemével kapcsolatban néha némi támpontot adhat a főnév végződése vagy jelentése is, azonban ezekben az esetekben sok kivétel is előfordulhat. Élőlények esetén a természetes nem általában egybeesik a nyelvtani nemmel, de itt is akadnak kivételek.

A főnév neme a végződés alapján

Hímnemű főnevek:

-ig, -ling: der Honig, der Essig, der Lehrling, der Zwilling, ...

-ant, -är, -ent, -et, -eur, -ist, -löge, -or (idegen eredetű szavak): der Demonstrant, der Millionär, der Sekretär, der Student, der Absolvent, der Athlet, der Ingenieur, der Friseur, der Artist, der Biologe, der Doktor, ...

-er (néhány kivétellel a legtöbb -er végződéssű főnév): der Lehrer; der Maler, der Künstler, ... Kivételek: die Butter, das Fenster, die Leiter, die Mutter, ...

Nőnemű főnevek:

-ei, -heit, -keit: die Bäckerei, die Bücherei, die Malerei, die Freiheit, die Wahrheit, die Fähigkeit, die Kleinigkeit, ...

-schaft, -ung: die Freundschaft, die Mannschaft, die Wirtschaft, die Heizung, die Lösung, die Zeitung, ...

-age, -ät, -anz, -enz, -ie, -ik, -ion, -ur (idegen eredetű szavak): die Etage, die Aktivität, die Ambulanz, die Differenz, Energie, die Klinik, die Reaktion, die Natur, ...

-e: die Liebe, die Lampe, die Reise, die Straße, ... Kivételek: der Käse, das Auge, das Ende, der Name, ...

-in: die Freundin, die Ärztin, ...

Semlegesnemű főnevek:

-chen, -lein: das Häuschen, das Bäumchen, das Büchlein, das Bächlein, ...

-ett, -ma, -o, -ment, -um (idegen eredetű szavak): das Kabinett, das Drama; das Konto, das Dokument, das Datum, ...

-nis: das Ergebnis, das Ereignis, das Gedächtnis, ... Kivételek: die Erlaubnis, die Wildnis, die Fäulnis, ...

A főnév neme a jelentés alapján

Hímnemű főnevek:

Évszakok, hónapok, napok: der Frühling, der Januar, der Montag, ...

Égtájak, szelek, csapadékok: der Osten, der Monsun, der Schnee, der Regen, ...

Alkoholos italok: der Wein, der Sekt, der Kognak, der Wodka, ...

Autómárkák, gyorsvonatok: der Mercedes, der Opel; der Bavaria, ...

Ásványok, kőzetek: der Feldspat, der Granit, der Basalt, ...

Nőnemű főnevek:

Főnévként használt tőszámnevek: die Eins, die Tausend, die Million, ...

Hajók és repülőgépek nevei: die Boeing, ...

Sok fa és virág neve: die Birke, die Rose, die Orchidee, ...

A legtöbb német folyónév és a külföldi -a és -e-re végződő folyónevek: die Oder, die Spree; die Wolga, die Themse. Kivételek: der Rhein, der Main, ...

Semlegesnemű főnevek:

A főnévként használt főnévi igenevek: das Sprechen, das Lesen, ...

Színek, nyelvek nevei: das Gelb; das Englisch, ...

Hotelok, kávéházak, mozik nevei: das Hilton, das Astoria, ...

A legtöbb kémiai elem: das Kupfer, das Chlor, ...

A kontinensek és a legtöbb ország neve: (das südliche) Afrika, (das heutige) Frankreich , ... (jelző nélkül elöljáró nélkül állnak)

A főnév nyelvtani neme és a természetes nem

Személyek esetén a nemekre általában külön szavak léteznek, és a nyelvtani nem legtöbbször megegyezik a természetes nemmel:

der Mann, der Vater, der Sohn, die Frau, die Mutter, die Tochter, ...

A -chen, -lein végződések esetén a végződés dönti el a nyelvtani nemet:

das Mädchen, das Fräulein

A nemeket közösen jelölő szavaknál többféle nyelvtani nem is előfordulhat:

das Kind, das Baby, die Person, der Mensch

A női foglalkozásokat általában az -in végződés jelöli:

die Lehrerin, die Ärztin, die Köchin, die Studentin, ...

Néhány kivétel is előfordul:

das Weib, das Mannequin, die Wache

Az állatok esetén általában a nemeket közösen jelölő szavak fordulnak elő:

das Rind, das Schwein, das Pferd, die Maus, ...

Az állatoknál is előfordul, hogy a két nem jelölésére külön szavak is léteznek:

der Hahn, die Henne, der Löwe, die Löwin, der Bulle, die Kuh, ...

Azonos alakú szavak eltérő nyelvtani nemekkel

Egyes esetekben az azonos alakú szavak jelentését az eltérő nyelvtani nem különbözteti meg:

der Band (kötet) - das Band (szalag, kötelék)

der Bund (szövetség) - das Bund (köteg, nyaláb)

der Erbe (örökös)- das Erbe (örökség)

der Flur (folyosó) - die Flur (mező, határ)

der Gehalt (tartalom) - das Gehalt (fizetés)

der Hut (kalap) - die Hut (óvatosság)

der Kunde (vevő) - die Kunde (hír)

der Leiter (vezető) - die Leiter (létra)

der Militär (katona) - das Militär (hadsereg)

der Moment (pillanat) - das Moment (momentum)

der Morgen (reggel) - das Morgen (jövő)

der Schild (pajzs) - das Schild (névtábla)

der See (tó) - die See (tenger)

die Steuer (adó) - das Steuer (kormány)

der Tor (balga) - das Tor (kapu)

der Verdienst (kereset) - das Verdienst (érdem), ...

Ritkább esetben ugyanazzal a jelentéssel is lehet különböző nyelvtani nem (ingadozás a használatban):

der/das Bereich, der/das Filter, der/das Gulasch, der/das Keks, der/das Liter, der/das Marzipan, der/das Meter, ...

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.