Partizip II

A Partizip II képzése

A német befejezett (múlt idejű) melléknévi igenevet (Partizip Perfekt, röviden Partizip II) a különböző ragozású igecsoportok eltérően képzik:

Gyenge ragozású igék (schwache Verben)
ge + Verbstamm + (e)t: lernen - gelernt, loben - gelobt. A -t- vagy -d- végű szótövek esetén a végződés -et: arbeiten - gearbeitet.
Erős ragozású igék (starke Verben)
ge + Verbstamm + en (a szótő tőhangváltozást szenvedhet): treffen - getroffen, stehen - gestanden, bieten - geboten.
Vegyes ragozású igék (Mischverben)
ge + Verbstamm + t (a szótő tőhangváltozást szenved): brennen - gebrannt, nennen - genannt, bringen - gebracht.

Az erős és vegyes ragozású igék Partizip II alakját az igével együtt kell megtanulni. Néhány gyenge ige is -en végződést vehet fel (spalten, salzen, mahlen).

Ha az igének hangsúlyos igekötője van (elváló igekötős igék), akkor a ge- előtag az igekötő és az ige közé kerül: anhören - angehört, teilnehmen - teilgenommen.

Ha az igének hangsúlytalan igekötője van (nem elváló igekötős igék), akkor a ge- előtag elmarad: bestellen - bestellt, versprechen - versprochen, entgehen - entgangen, erzählen - erzählt.

Az -ieren végződésű igék esetén a ge- előtag szintén elmarad: studieren - studiert, akzeptieren - akzeptiert, interessieren - interessiert.

A Partizip II használata

A Partizip II lehet a mondatban jelző (jelzői szerepben feveszi a melléknév végződéseit: nem, eset, szám):

das geöffnete Fenster (a nyitott ablak), der verkaufte Wagen (az eladott kocsi)

A Partizip II lehet a mondatban határozó:

Er kommt gerannt. (Futva jött.)

A Partizip II segítségével képezhető:

Wir haben ein Haus gemietet.

Perfekt

Nachdem wir gegessen hatten, gingen wir spazieren.

Plusquamperfekt

Hier wird ein Haus gebaut.

Vorgangspassiv

Das Fenster ist geschlossen.

Zustandspassiv

Er muss krank gewesen sein.

Infinitiv II

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.