Imperativ

A felszólító mód (Imperativ) képzése

A németben a felszólító módnak (Imperativ) egyes szám és többes szám 2. személyű alakja van. A többi személyt más igealakokkal fejezzük ki.

A felszólító mód egyes szám 2. személyű alakját a jelen idejű (aktív) igeforma tövéhez -e végződés hozzáadásával, a többes szám 2. személyű alakot pedig -(e)t végződés hozzáadásával képezzük. A felszólító alakú ige a mondatban az első helyen áll, és a személyes névmás a mondatból elmarad. Az elváló igekötők elválnak:

Frage! (Kérdezz!)

Antworte! (Felelj!)

Antwortet! (Feleljetek!)

Setzt euch! (Üljetek le!)

Tretet ein! (Lépjetek be!)

A személyes névmást a felszólító alak után kitehetjük akkor, ha a személyt hangsúlyozzuk:

Komm du wenigstens! (Gyere te legalább!)

Macht ihr es bitte! (Kérem, ezt ti csináljátok!)

Egyes szám 2. személyben az -e végződés legtöbbször elmarad:

Frag ihn selbst! Geh! Komm!

Az -e végződés nem marad el, ha az ige töve -ig-re, vagy nehezen ejthető hangokra (pl. -d, -t, mássalhangzó torlódás) végződik:

Erledige das selbst! Entschuldige bitte! Antworte mir sofort! Lande dort! Öffne die Tür!

Az -e végződés nem marad el akkor sem, ha az ige végződése -eln vagy -ern. Az -eln végződésből egyes számban az -e hang azonban kiesik:

lächeln - Lächle doch! klingeln - Klingle zweimal! schütteln - Schüttle das Glas! bummeln - Bummle nicht! erinnern - Erinnere dich an deine Ziel!

A jelen idő egyes szám 2. és 3. személyben tőhangváltó rendhagyó igék két csoportja (Brechung, Umlaut) felszólító módban eltérően viselkedik.

Az e > i, e > ie tőhangváltozás felszólító módban is jelentkezik, azonban a felszólító mód -e végződése elmarad (a werden ige ragozása felszólító módban rendhagyó, a sehen igénél pedig az -e végződés fakultatív):

Iss! (Egyél!) Esst! (Egyetek!) Nimm! (Vegyél!) Nehmt! (Vegyetek!) Lies! (Olvass!) Lest! (Olvassatok!) Sprich! (Beszélj!) Sprecht! (Beszéljetek!)

Werd(e) glücklich! (Légy boldog!) Werdet Glücklich! (Legyetek boldogok!)

Az a > ä, au > äu, o > ö tőhangváltozás felszólító módban elmarad:

fährst - Fahr(e)! läufst - Lauf(e)! bläst - Blas(e)! stößt - Stoß(e)!

A sein ige rendhagyóan képzi a felszólító módot:

Sei ruhig! (Legyél nyugodt!) Seid ruhig! (Legyetek nyugodtak!)

A felszólítás bizonyos helyzetekben (pl. nyilvános felhívás, azonnali cselekvésre felhívás) egyéb formákkal is kifejezhető:

Nicht aus dem Fenster lehnen! Zuhören! (Infinitiv)

Aufgepasst! (Partizip II)

A felszólító mód magázó (udvarias) formája

A felszólító mód magázó formája egyes- és többes számban is az ige Konjunktiv Präsens többes szám 3. személyű alakjával egyezik meg, és az ige után a Sie személyes névmást használjuk:

Kommen Sie! (Jöjjön! / Jöjjenek!) Fragen Sie! Nehmen Sie! Treten Sie bitte ein! Seien Sie so gut! Seien Sie zufrieden! Seien Sie so freundlich! Erholen Sie sich gut! Schreiben Sie es auf!

Német oldalaink

Német alapszókincs

Önállóan németül

Német webszótár

Német alapigék

Segédigék

Erős ragozású igék 1.

Erős ragozású igék 2.

Vegyes ragozású igék

Társoldalaink

Magyar nyelvtan

Angol szókincs A1-C2

Angol-magyar szótár

Angol nyelvtan

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.