Imperativ

A felszólító mód (Imperativ) képzése

A németben a felszólító módnak (Imperativ) egyes szám és többes szám 2. személyű alakja van. A többi személyt más igealakokkal fejezzük ki.

A felszólító mód egyes szám 2. személyű alakját a jelen idejű (aktív) igeforma tövéhez -e végződés hozzáadásával, a többes szám 2. személyű alakot pedig -(e)t végződés hozzáadásával képezzük. A felszólító alakú ige a mondatban az első helyen áll, és a személyes névmás a mondatból elmarad. Az elváló igekötők elválnak:

Frage! (Kérdezz!)

Antworte! (Felelj!)

Antwortet! (Feleljetek!)

Setzt euch! (Üljetek le!)

Tretet ein! (Lépjetek be!)

A személyes névmást a felszólító alak után kitehetjük akkor, ha a személyt hangsúlyozzuk:

Komm du wenigstens! (Gyere te legalább!)

Macht ihr es bitte! (Kérem, ezt ti csináljátok!)

Egyes szám 2. személyben az -e végződés legtöbbször elmarad:

Frag ihn selbst! Geh! Komm!

Az -e végződés nem marad el, ha az ige töve -ig-re, vagy nehezen ejthető hangokra (pl. -d, -t, mássalhangzó torlódás) végződik:

Erledige das selbst! Entschuldige bitte! Antworte mir sofort! Lande dort! Öffne die Tür!

Az -e végződés nem marad el akkor sem, ha az ige végződése -eln vagy -ern. Az -eln végződésből egyes számban az -e hang azonban kiesik:

lächeln - Lächle doch! klingeln - Klingle zweimal! schütteln - Schüttle das Glas! bummeln - Bummle nicht! erinnern - Erinnere dich an deine Ziel!

A jelen idő egyes szám 2. és 3. személyben tőhangváltó rendhagyó igék két csoportja (Brechung, Umlaut) felszólító módban eltérően viselkedik.

Az e > i, e > ie tőhangváltozás felszólító módban is jelentkezik, azonban a felszólító mód -e végződése elmarad (a werden ige ragozása felszólító módban rendhagyó, a sehen igénél pedig az -e végződés fakultatív):

Iss! (Egyél!) Esst! (Egyetek!) Nimm! (Vegyél!) Nehmt! (Vegyetek!) Lies! (Olvass!) Lest! (Olvassatok!) Sprich! (Beszélj!) Sprecht! (Beszéljetek!)

Werd(e) glücklich! (Légy boldog!) Werdet Glücklich! (Legyetek boldogok!)

Az a > ä, au > äu, o > ö tőhangváltozás felszólító módban elmarad:

fährst - Fahr(e)! läufst - Lauf(e)! bläst - Blas(e)! stößt - Stoß(e)!

A sein ige rendhagyóan képzi a felszólító módot:

Sei ruhig! (Legyél nyugodt!) Seid ruhig! (Legyetek nyugodtak!)

A felszólítás bizonyos helyzetekben (pl. nyilvános felhívás, azonnali cselekvésre felhívás) egyéb formákkal is kifejezhető:

Nicht aus dem Fenster lehnen! Zuhören! (Infinitiv)

Aufgepasst! (Partizip II)

A felszólító mód magázó (udvarias) formája

A felszólító mód magázó formája egyes- és többes számban is az ige Konjunktiv Präsens többes szám 3. személyű alakjával egyezik meg, és az ige után a Sie személyes névmást használjuk:

Kommen Sie! (Jöjjön! / Jöjjenek!) Fragen Sie! Nehmen Sie! Treten Sie bitte ein! Seien Sie so gut! Seien Sie zufrieden! Seien Sie so freundlich! Erholen Sie sich gut! Schreiben Sie es auf!

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.