Vorgangspassiv

A folyamatot kifejező szenvedő igeragozás (Vorgangspassiv) a cselekvést és/vagy annak tárgyát állítja előtérbe. A beszélő szempontjából a cselekvés végzője nem lényeges, vagy nem ismert. A magyar nyelvben a szenvedő szerkezet használata nem jellemző, és ezt a formát általában cselekvő szerkezettel fordítjuk.

A Vorgangspassiv képzése

werden + Partizip II

A Vorgangspassiv ragozott formáit a werden segédige megfelelő idejű ragozott formájával és a főige Partizip II alakjával képezzük.

Gyakrabban használt igeidők:

er wird gelobt (Präsens - megdicsérik)

er wurde gelobt (Präteritum - megdicsérték)

A Vorgangspassiv összetett igeidei ritkábban használatosak. Az összetett múlt időket a werden a sein segédigével képzi, és Partizp II alakja segédigeként worden (geworden helyett).

er ist gelobt worden (Perfekt - megdicsérték)

er war gelobt worden (Plusquamperfekt - megdicsérték)

Az Infinitiv-et igénylő összetett igeidők (Futur I, II) képzésénél a Vorgangspassiv Infinitiv I, II alakokat használjuk (a főige Partizp II alakja + werden, ill. worden sein, ld. Infinitiv).

er wird gelobt werden (Futur I - majd megdicsérik)

er wird gelobt worden sein (Futur II - bizonyára megdicsérték)

A Vorgangspassiv-ban a Futur I helyett általában a Präsens, a Futur II helyett pedig a Perfekt használatos.

A Vorgangspassiv-ot a Konjunktiv-ban a werden segédige megfelelő Konjunktiv igeidőinek a ragozásával képezzzük:

er würde gelobt (Konjunktiv Präteritum - megdicsérnék)

er wäre gelobt worden (Konjunktiv Plusquamperfekt - megdicsérték volna)

Nem lehet Vorgangspassiv-ot képezni:

- általában az olyan igékkel, amelyek nem tényleges (tevékeny) cselekvést jelentenek (besitzen, erfahren, kennen, wissen, kosten, enthalten, betragen, ...)

- a segédigékkel, a sich-es igékkel, a személytelen igékkel (es regnet, es schneit, es donnert, es blitzt, ...), és azokkal az igékkel, amelyek a Perfekt-et a sein segédigével képzik.

A Vorgangspassiv használata

A cselekvő (Aktiv) mondat szenvedővé alakításának két alapesetét különböztethetjük meg. Amennyiben a cselekvő mondatban van tárgyesetben álló vonzat (Akkusativobjekt), akkor ez lesz a Vorgangspassiv-ban álló mondat alanya (Subjekt):

Der Lehrer lobt den Schüler. (A tanár megdicséri a tanulót.)

Der Schüler wird gelobt. (A tanulót megdicsérik.)

Der Arzt untersucht den Patienten. (Az orvos megvizsgálja a pácienst.)

Der Patient wird untersucht. (A pácienst megvizsgálják.)

Man baut hier ein Haus.

Hier wird ein Haus gebaut. (Itt egy házat építenek.)

Amennyiben a cselekvő mondatban nincs Akkusativobjekt, akkor a szenvedő mondatnak nem lesz alanya, az állítmány pedig csak egyes szám 3. személyben állhat.

Ez az eset akkor fordul elő, ha az igének nincs az alanyon kívül egyéb kötelező vonzata, vagy a tárgyatlan igék (intransitive Verben) egyéb vonzatokkal (Dativobjekt, Genitivobjekt, Präpositionalobjekt) állnak a cselekvő mondatban:

Man tanzt. (általános alany)

Es wird getanzt. (Táncolnak.)

Wir helfen dem Lehrer. (Dativobjekt)

Dem Lehrer wird geholfen. (Segítenek a tanárnak.)

Wir gedenken der Helden. (Genitivobjekt)

Der Helden wird gedacht. (A hősökről megemlékeznek.)

Wir sorgen für die Kinder. (Präpositionalobjekt)

Für die Kinder wird gesorgt. (A gyerekekről gondoskodnak.)

Mindkét esetben az es helykitöltő (Platzhalter) névmás áll a mondat elején, ha a mondatban a ragozott ige előtt egyébként nem állna semmi. Amennyiben a ragozott ige előtt egy kiemelt mondatrész szerepel, akkor az es névmás elmarad:

Es wird hier ein Haus gebaut.

Hier wird ein Haus gebaut.

Es wird dem Schüler geholfen.

Dem Schüler wird geholfen.

A szenvedő mondatban a cselekvés végrehajtóját a von + Dativ vagy a durch + Akkusativ, az eszközét, okát, közvetítőjét pedig a durch + Akkusativ ill. mit + Dativ szerkezetekkel fejezhetjük ki:

Der Schüler wird vom Lehrer gelobt.

Der Patient wird vom Arzt untersucht.

Die Stadt wurde von den Flugzeugen durch Bomben zerstört.

Mellékmondati szórend esetén a ragozott ige a mondat végére kerül:

..., dass er ... gelobt wird; gelobt wurde; gelobt worden ist; gelobt worden war; gelobt werden wird.

zu + Infinitiv:

gelobt zu werden (Infinitiv I); gelobt worden zu sein (Infinitiv II)

Módbeli segédigék a Vorgangspassiv-ban

A cselekvő (Aktiv) igeragozásban a ragozott módbeli segédigék a főigék Infinitiv alakjával állnak. Ennek megfelelően a szenvedő igeragozásban a ragozott módbeli segédigék a főige Vorgangspassiv Infinitiv alakjaival állnak (a főige Partizp II alakja + werden, ill. worden sein, ld. Infinitiv).

er muss gelobt werden (Präsens - meg kell dicsérni)

er musste gelobt werden (Präteritum - meg kellett dicsérni)

A cselekvő mondatban használt wollen igét a szenvedő mondatban a sollen helyettesíti:

Das Bauunternehmen will hier ein Haus bauen.

Ein Haus soll hier gebaut werden.

A módbeli segédigékkel a két összetett múlt idő csak ritkán használatos:

er hat gelobt werden müssen (Perfekt - meg kellett dicsérni)

er hatte gelobt werden müssen (Plusquamperfekt - meg kellett dicsérni)

A Konjunktiv igeidőket hasonlóképpen, a módbeli segédige megfelelő Konjunktiv igeidőinek a ragozásával képezhetjük:

er müsste gelobt werden (Konjunktiv Präteritum - meg kellene dicsérni)

er hätte gelobt werden müssen (Konjunktiv Plusquamperfekt - meg kellet volna dicsérni)

Felszólítás kifejezése

A Vorgangspassiv alakkal 2. személyű felszólítást is ki lehet fejezni:

Jetzt helft ihr aber dem Lehrer! (Most aztán már segítsetek a tanárnak!)

Jetzt wird aber dem Lehrer geholfen!

Jetzt schlaft ihr endlich! (Aludjatok most már végre!)

Jetzt wird endlich geschlafen!

A Passiv-ot helyettesítő szerkezetek

A Passiv-ot helyettesítő szerkezetek cselekvő formában állnak, azonban passzív jelentéssel rendelkezhetnek.

bekommen, kriegen, erhalten + Partizip II:

Er bekommt das Buch geschenkt. (Neki ajándékozták a könyvet.)

Er kriegt den Brief geschickt. (Elküldik neki a levelet.)

Ezt a szerkezetet csak néhány ige Partizip II alakjával lehet használni (schenken, zuschicken, übersenden, ...).

sein + zu + Infinitiv

Der Brief ist abzuholen. (A levelet el kell/lehet hozni.)

Das Zimmer ist abzuschließen. (A szobát be kell/lehet zárni.)

sein + Adjektiv (-bar, -lich, -fähig)

Der Wunsch ist erfüllbar. (A kérés teljesíthető.)

Die Reparatur ist machbar. (A javítás elvégezhető.)

es gibt + zu + Infinitiv

Es gibt hier viel zu lesen. (Sokat kell/lehet olvasni.)

Es gibt eine Menge Arbeit zu erledigen. (Rengeteg munkát kell/lehet elintézni.)

bleiben + zu + Infinitiv

Das Resultat bleibt abzuwarten. (Az eredményre várni kell.)

sich-es igék szenvedő jelentéssel

Hier lässt es sich gut arbeiten.

Das lässt sich leicht erklären.

Die Ware verkauft sich gut.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.