Verbergänzungen

A német ige, mint a mondat központi eleme meghatározza, hogy a mondatban milyen kiegészítő elemek szükségesek ahhoz, hogy nyelvtanilag helyes mondatot alkossunk. Ezek az igei kiegészítők (Verbergänzungen) lehetnek kötelező (obligatorische Ergänzungen) vagy választható (fakultative Ergänzungen) elemek.

Azt, hogy melyik ige milyen kötelező és fakultatív kiegészítőket igényel, az ige "vegyértéke", valenciája (Valenz) dönti el. A szükséges és lehetséges kiegészítőket az igével és annak jelentésváltozataival együtt meg kell tanulni (a német alapszókincs igéinek eset- és elöljáró vonzatai).

Az ige kiegészítői:

  • alany esetben álló kiegészítő, az alany (Subjekt)
  • tárgy esetben álló kiegészítő (Akkusativobjekt)
  • részes esetben álló kiegészítő (Dativobjekt)
  • birtokos esetben álló kiegészítő (Genitivobjekt)
  • elöljárós (viszonyszós) szerkezet (Präpositionalobjekt)
  • határozói kiegészítők (Adverbialergänzungen)

Az ige által meghatározott esetben álló kiegészítőket az ige vonzatainak (die Rektion der Verben) nevezzük.

Néhány ige az alany mellett vonzhat még egy alany esetben álló kiegészítőt is (doppelte Nominativ):

sein, werden, heißen, ...

Er heißt Peter. Peter ist Mechaniker.

A különböző igék kötelező és fakultatív vonzataikkal meghatározzák az egyszerű mondatok alaptípusait, és ezeket az ige- vagy mondat alaptípusokat a vonzatok alapján csoportosíthatjuk is (pl. tárgy-, részes-, tárgy- és részes esetben álló kiegészítőt vonzó igék).

Az elöljárós szerkezeteket vonzó igék esetén a szükséges esetet az egy esettel használható elöljárók esetén az elöljáró szabja meg. A több esettel is használható elöljáróknál a szükséges esetet az ige és annak jelentése határozza meg, és ezt az esetet az ige jelentésével együtt meg kell tanulni.

Ich denke oft an meine Familie. (an + Akk.)

Wir werden an der Feier teilnehmen. (an + Dat.)

Vannak olyan igék, amelyek jelentésükből kifolyólag határozói kiegészítőket igényelnek. Ezek a határozók lehetnek különböző hely-, irány-, idő-, és módhatározók. Mondattani szempontból ezek a határozók az ige kiegészítőihez, és nem a mondat szabad bővítményeihez tartoznak.

Sie wohnen auf dem Land.

Der Film dauert zwei Stunden.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.