Konjunktiv

A német nyelv három igemódja a kijelentő mód (Indikativ), a felszólító mód (Imperativ) és a kötőmód (Konjunktiv). A kijelentő módhoz hasonlóan a kötőmódban is megvan a hat igeidő, azonban az igeidők használata a két igemódban jelentősen eltér. A kötőmód a bizonytalanság, óhajtás, udvariasság, feltételes, nem valóságos dolgok, és a függő beszéd kifejezésére szolgáló igemód (csak részben felel meg a magyar feltételes módnak).

Konjunktiv Präsens

fragennehmentragensein
ich-efragenehmetragesei
du-estfragestnehmesttragestseiest
er-efragenehmetragesei
wir-enfragennehmentragenseien
ihr-etfragetnehmettragetseiet
sie-enfragennehmentragenseien

A Konjunktiv Präsens igeidő képzésekor az igetőhöz a Konjunktiv végződései járulnak.

A Konjunktiv Präsens-ben mindegyik ige szabályos ragozású. Kisebb eltérés csak a sein igénél van, ahol egyes szám 1. és 3. személyben hiányzik az -e végződés.

A Konjunktiv Präsens egyes szám 1. személyű és a többes szám 1., 3. személyű alakjai megegyeznek a kijelentő mód Präsens alakjaival.

Azoknál az igéknél, ahol kijelentő mód jelen időben -e hang lép fel az egyes- és többes szám 2. személyben (az igető végződése -d, -t, -m, -n), ott a ragozott formák a két igemódban ezekben a személyekben is megegyeznek (arbeiten, reden, rechnen, atmen, ...).

A Konjunktiv Präsens igeidő elsősorban a függő beszédben (Konjunktiv I) az egyidejűség kifejezésére használható. Ritkább esetben használatos a felszólító mód hiányzó alakjainak a kifejezésére is.

Konjunktiv Präteritum

gehengebenlassendenken
ich-egingegäbeließedächte
du-estgingestgäbestließestdächtest
er-egingegäbeließedächte
wir-engingengäbenließendächten
ihr-etgingetgäbetließetdächtet
sie-engingengäbenließendächten

A gyenge ragozású igék ragozása Konjunktiv Präteritum-ban megegyezik a kijelentő mód Präteritum ragozásával (ld. ott).

Az erős ragozású igék a Konjunktiv Präteritum alakot a kijelentő mód Präteritum alakjukból, a Konjunktiv végződéseinek hozzáadásával képzik. Az a, o, u tőhangzó Umlaut-ot kap (kivétel sollen, wollen).

Néhány rendhagyó ige a Konjunktiv Präteritum-ot rendhagyó tőváltozással képzi: hülfe, würfe begönne, ...

A vegyes ragozású igék közül a bringen és denken igék a rendhagyó igék mintájára Umlaut-al (brächte, dächte), a többi a gyenge ragozású igék mintájára képzi a Konjunktiv Präteritum-ot (tőhangváltozás nélkül: kennte, rennte, brennte, sendete, wendete).

A Konjunktiv Präteritum a Konjunktiv II-ben (feltételes mód) a feltételes jelen időnek felel meg.

A Konjunktiv Präteritum a Konjunktiv I-ben (függő beszéd) helyettesítheti a Konjunktiv Präsens ideidőt az egyidejűség kifejezésére (pl. az Indikativ Präsens és Konjunktiv Präsens igealakok egyezése esetén).

Összetett igeidők a Konjunktiv-ban

Konjunktiv Perfekt

haben vagy sein Konjunktiv Präsens + Partizip II

ich sei gekommen, ich habe gefragt

A haben segédigével képzett alakoknál az egyes szám 1. személyű és a többes szám 1., 3. személyű alakok megegyeznek a kijelentő mód Perfekt alakjaival.

A Konjunktiv Perfekt a Konjunktiv I-ben (függő beszéd) az előidejűség kifejezésére használható.

Konjunktiv Plusquamperfekt

haben vagy sein Konjunktiv Präteritum + Partizip II

ich wäre gekommen, ich hätte gefragt

A módbeli segédigék és a brauchen (+ zu), helfen, hören, sehen és lassen igék egy másik igével együtt használva ezekben az igeidőkben is Inifinitiv formában állnak a Partizip II helyett (Ersatzinfinitiv):

Du hättest mich ja fragen können. (Megkérdezhettél volna.)

A Konjunktiv Plusquamperfekt a Konjunktiv II-ben (feltételes mód) a feltételes múlt időnek felel meg.

A Konjunktiv Plusquamperfekt a Konjunktiv I-ben (függő beszéd) helyettesítheti a Konjunktiv Perfekt ideidőt az előidejűség kifejezésére (pl. az Indikativ Perfekt és Konjunktiv Perfekt igealakok egyezése esetén).

Konjunktiv Futur I

werden Konjunktiv Präsens + Infinitiv I

ich werde gehen, ich werde fragen

A Konjunktiv Futur I igeidőt a függő beszédben (Konjunktiv I) az utóidejűség kifejezésére használhatjuk.

Konjunktiv Futur II

werden Konjunktiv Präsens + Infinitiv II

ich werde gegangen sein, ich werde gefragt haben

A Konjunktiv Futur I és II az egyes szám 1. személyű és a többes szám 1., 2, 3. személyű alakok esetén megegyeznek a kijelentő mód Futur I és II alakjaival.

A würde + Infinitiv helyettesítő szerkezet

werden Konjunktiv Präteritum + Infinitiv I / II

Ezt a Konjunktiv igeidőket helyettesítő szerkezetet a Konjunktiv Präteritum-ban ragozott werden segédigével és a főige Infinitiv I / II alakjával képezzük. Ez a szerkezet a Konjunktiv igeidők majdnem mindegyikét helyettesítheti.

Wenn wir Zeit hätten, gingen wir ins Kino. (Konjunktiv Präteritum)

Wenn wir Zeit hätten, würden wir ins Kino gehen. (würde + Infinitiv I)

A würde + Infinitiv I gyakran helyettesíti a Konjunktiv Präsens, Präteritum és Futur I alakokat, amikor azok a kijelentő mód alakjaival azonosak, és a mondatban nincs más eszközzel utalás arra, hogy kötőmódról van szó.

Ezt a szerkezetet használhatjuk a rendhagyó igék régies Konjunktiv Präteritum alakjai helyett is (pl. hülfe helyett würde helfen).

Wenn ich Zeit hätte, würde ich dir helfen.

Ezen felül a beszélt nyelvben a segédigéken és néhány gyakoribb alakon (bekäme, gäbe, ginge, käme, nähme, hielte, ließe, ...) kívül az igék Konjunktiv Präteritum alakjai helyett a würde + Infinitiv I szerkezet használata a meghatározó.

Ritkábban a würde + Infinitiv II szerkezet használható a Plusquamperfekt helyett. A függő beszédben ez a helyettesítés nem használatos.

Figyeljünk arra, hogy a würde használatakor nem mindig a helyettesítő formáról van szó. A würde lehet a werden szabályos Konjunktiv Präteritum-a is (pl. amikor a werden ige főigeként az összetett igei-névszói állítmány része, vagy a Vorgangspassiv segédigéje).

Würde es doch endlich besser!

Es sieht aus, als würde es Winter.

Das Haus würde schneller gebaut, wenn mehr Arbeiter da wären.

A webhely cookie-kat használ. A webhely igénybevételével Ön elfogadja ezen cookie-k használatát. További információk.